Draudžiamos naudoti gyvūnų šėrimui medžiagos

1. Fekalijos, šlapimas bei atskirtas virškinamojo trakto turinys, gautas ištuštinus ar pašalinus virškinamojo trakto turinį, nežiūrint į tai, ar šios medžiagos buvo kaip nors apdorotos ar pridėta kokių nors priemaišų.

2. Rauginimo medžiagomis apdirbti kailiai, įskaitant jų atliekas.

3. Sėklos ir kita augalų dauginamoji medžiaga, kuri po derliaus nuėmimo buvo atitinkamai apdorota su augalų apsaugai skirtais produktais atsižvelgiant į numatytąją jų paskirtį (dauginimas) bei iš jų gauti šalutiniai produktai.

4. Mediena, įskaitant pjuvenas ar kitus iš medienos, apdorotos su medienos konservantais kaip apibrėžta 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką ( 1 ) V priede, gautus produktus.

5. Visos atliekos, gautos įvairiais miesto, buitinių ar pramoninių nuotekų, kaip apibrėžta 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo ( 2 ) 2 straipsnyje, valymo proceso etapais, nepaisant to, ar šios atliekos toliau perdirbamos, ir neatsižvelgiant į nuotekų kilmę ( 3.

6. Kietosios miesto atliekos ( 4 ), tokios kaip buitinės atliekos.

7. Žemės ūkio pramonės produktų pakuotės ir pakuočių dalys.

8. Baltyminiai produktai, gauti iš Candida genties mielių, išaugintų n-alkanų terpėje.

Atnaujinta:
2015-11-18
Atgal