Informacija gyvūnų augintinių savininkams

I. Pasas gali būti išduodamas gyvūno augintinio savininkui (fiziniam asmeniui), jeigu jo gyvūnas augintinis atitinka 1 iš 5 reikalavimų:

Eil. Nr. Reikalavimai
1. paženklintas poodine mikroschema ir registruotas Gyvūnų augintinių registre; arba
2. paženklintas įskaitoma tatuiruote iki 2011 m. liepos 3 d.; arba
3. iki 2013 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikoje paženklintas poodine mikroschema, neatitinkančia reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede nustatytų techninių poodinių mikroschemų reikalavimų, ir gyvūno augintinio savininkas įgaliotajam veterinarijos gydytojui pateikia įrangą tokios poodinės mikroschemos raidiniam skaitmeniniam kodui nuskaityti ir veterinarijos gydytojo išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad gyvūnas augintinis buvo paženklintas Lietuvos Respublikoje iki 2013 m. birželio 30 d.; arba
4. įvežtas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios šalies ar teritorijos, nurodytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje, ir jeigu gyvūno augintinio savininkas prarado toje šalyje išduotą pasą arba pasas netinkamas naudoti (pvz., pametė, pavogė ar kitu būdu prarado, pasas sugadintas, pase nėra vietos įrašams daryti ir kt.).                                                                                                             Tokiu atveju gyvūnas augintinis turi būti paženklintas poodine mikroschema arba įskaitoma tatuiruote iki 2011 m. liepos 3 d. ir gyvūno augintinio savininkas įgaliotajam veterinarijos gydytojui turi pateikti netinkamą naudoti pasą arba ES valstybės narės ar reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje nurodytos šalies kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad gyvūnui augintiniui ES valstybėje narėje ar reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje nurodytoje šalyje buvo išduotas pasas; arba
5. atvežtas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies, nenurodytos reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje, su šios šalies kompetentingos institucijos išduotu tinkamu veterinarijos sertifikatu, kuriame gavėjas nurodytas pasą išduoti prašantis asmuo, ir jeigu jo gyvūnas augintinis paženklintas poodine mikroschema arba įskaitoma (neišblukusia, nesusiliejusia ar pan.) tatuiruote iki 2011 m. liepos 3 d. Tokiu atveju gyvūno augintinio savininkas prieš kreipdamasis dėl paso išdavimo privalo gyvūną augintinį užregistruoti GAR. 

 

II. Gyvūno augintinio savininkas, siekdamas gauti pasą, įgaliotajam veterinarijos gydytojui turi:

1. pateikti PRAŠYMĄ išduoti gyvūno augintinio pasą;
2. sudaryti sąlygas dokumentų pateikimo ir paso išdavimo metu patikrinti gyvūno augintinio savininko tapatybę (asmens vardą ir pavardę) pagal pateiktą šiuos duomenis patvirtinantį asmens tapatybės dokumentą;
3. sudaryti sąlygas dokumentų pateikimo ar paso išdavimo metu patikrinti gyvūno augintinio tapatybę;
4. pateikti I punkte nurodytus reikalingus dokumentus, kai juos privaloma pateikti.

III. Pasas neišduodamas asmeniui:

1. kurio gyvūnas augintinis neatitinka I dalyje nustatytų reikalavimų;
2. kuris neįvykdė II dalyje nustatytų reikalavimų;
3. kuris atsisako pasirašyti paso I skyriuje paso išdavimo metu;
4. kuris nėra gyvūno augintinio savininkas;
5. kurio gyvūnui augintiniui, remiantis Gyvūnų augintinių Registro duomenimis, jau yra išduotas pasas, išskyrus atvejus, kai gyvūno augintinio savininkas pateikia raštu paaiškinimą apie registre nurodyto paso praradimą arba netinkamą naudoti pasą;
6. kuris gyvena trečiojoje šalyje, nenurodytoje reglamento (ES) Nr. 577 / 2013 II priedo 1 dalyje, (kitoje nei nurodyta lentelėje):
 

ISO kodas Teritorija arba trečioji šalis
AD Andora
CH Šveicarija
FO Farerų Salos
GI Gibraltaras
GL Grenlandija
HR Kroatija
IS Islandija
LI Lichtenšteinas
MC Monakas
NO Norvegija
SM San Marinas
VA Vatikano Miesto Valstybė

 

Atnaujinta:
2018-01-29
Atgal