Informacija gyvūnų augintinių savininkams

► Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės

► Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas

► Gyvūnų augintinių registro duomenų peržiūra, tikslinimas ir įvedimas internetu

Prašymo dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir (ar) įregistravimo Gyvūnų augintinų registre, duomenų keitimo ar išregistravimo forma

 

 

Ženklinimas

Registracija

Kokius gyvūnus turiu  ženklinti ir registruoti?

Po 2021 m. gegužės 1 d. ir vėliau atvesti katės, šunys ir šeškai turi būti paženklinti mikroschemomis per 4 mėn. nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki jų perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

 

Iki 2021 m. gegužės 1 d. atvesti katės, šunys ir šeškai, kurie nėra paženklinti mikroschemomis, turi būti paženklinti iki 2022 m. gegužės 1 d., bet ne vėliau kaip iki jų perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

 

Kiti gyvūnai augintiniai ženklinami Taisyklių 16 punkte nurodytomis mikroschemomis savanoriškai ir jų paženklinimo terminai nėra taikomi.

Kiekvienas gyvūno augintinio savininkas yra atsakingas už laikomos paženklintos katės, šuns ar šeško įregistravimą į Gyvūnų augintinių registrą.

 

Kitam savininkui ar laikytojui galima perduoti tik Gyvūnų augintinių registre įregistruotą katę, šunį ar šešką.

 

Gyvūnų augintinių registre registruojami Lietuvos Respublikoje gyvenančių fizinių asmenų ar veiklą vykdančių juridinių asmenų mikroschemomis paženklinti katės, šunys, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai.

 

Katės, šunys ir šeškai, paženklinus juos mikroschema taisyklių turi būti įregistruoti.

 

Gyvūnų augintinių registre iš karto po jų paženklinimo mikroschema, išskyrus atvejus, kai po katės, šuns ir šeško paženklinimo veterinarijos gydytojai ir ženklintojai neturi galimybės iš karto įvesti gyvūno augintinio duomenų į Gyvūnų augintinių registrą, bet privalo tai padaryti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno augintinio paženklinimo.

.

Kokiu būdu?

−    Šunims, katėms ir šeškams poodinė mikroschema įterpiama po oda tarp menčių.
−    Kiti gyvūnai augintiniai ženklinami poodine mikroschema atsižvelgiant į ženklinamo gyvūno augintinio rūšies ypatumus taip, kad nebūtų pažeista ženklinamo gyvūno augintinio gerovė.

−    Šunys, katės, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai, kurie yra paženklinti mikroschema registruojami Gyvūnų augintinių registre.

Kur galiu kreiptis?

Gyvūnus augintinius gali ženklinti į ŽŪIKVC tvarkomą ir viešai skelbiamą Veterinarijos gydytojų ir ženklintojų, turinčių prieigą prie Gyvūnų augintinių registro, sąrašą įtraukti veterinarijos gydytojai ir ženklintojai.

Sąrašas skelbiamas čia: https://www.vic.lt/blog/2021/09/30/zenklinti-augintinius-gales-ne-tik-ve...

Gyvūnų augintinių registre registruoti gali:

  • Į ŽŪIKVC tvarkomą ir viešai skelbiamą Veterinarijos gydytojų ir ženklintojų, turinčių prieigą prie Gyvūnų augintinių registro, sąrašą įtraukti veterinarijos gydytojai ir ženklintojai.

Teritoriniai VMVT padaliniai gali registruoti tik  į Lietuvos Respubliką perkeltus ar įvežtus  į Lietuvos Respubliką gyvūnus augintinius.

Kokius dokumentus turiu pateikti?

  • užpildytą ir pasirašytą prašymą (du egzempliorius),
  •  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • ir /(ar) gyvūno augintinio kilmės patvirtinimo dokumentą (jeigu gyvūno augintinio savininkas turi ir nori, kad Gyvūnų augintinių registre būtų nurodyta gyvūno augintinio veislė).

Į Lietuvos Respubliką gyvūnus augintiniams:

  • užpildytą ir pasirašytą prašymą (du egzempliorius),
  •  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • ir /(ar) gyvūno augintinio kilmės patvirtinimo dokumentą (jeigu gyvūno augintinio savininkas turi ir nori, kad Gyvūnų augintinių registre būtų nurodyta gyvūno augintinio veislė).
  • gyvūno augintinio pasą ,
  • ir (ar) gyvūno perkėlimo ar įvežimo sertifikatą (nekomerciniais tikslais perkeliamų iš trečiųjų šalių atveju – sertifikatą)

 

Svarbu: savininkas turi sudaryti galimybę valstybiniam veterinarijos gydytojui patikrinti gyvūno augintinio tapatybę.

Kiek laiko užtrunka?

Gyvūno augintinio paženklinimas yra keletą minučių užtrunkanti procedūra. Dėl gyvūno augintinio paženklinimo rekomenduojama iš anksto sutarti dėl atvykimo laiko pas veterinarijos gydytoją. 

Veterinarijos gydytojai ir VMVT teritoriniai padaliniai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gyvūno savininko prašymo gavimo dienos turi įvesti duomenis į Gyvūnų augintinių registrą.
Gyvūnas augintinis laikomas įregistruotu, kai ŽŪIKVC, asmens duomenis, gautus iš Gyventojų registro, sulygina su pagal šias taisykles suvestais asmens duomenimis, nenustato klaidų, suformuoja ir į Gyvūnų augintinių registro duomenų bazę įrašo registro duomenis.

 

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra Gyvūnų augintinių registras?

Gyvūnų augintinių registras – tai valstybės registras, kuriame registruojami mikroschemomis paženklinti gyvūnai augintiniai. Gyvūnų augintinių registro valdytoja yra Žemės ūkio ministerija, tvarkytojos – valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

 

2. Mano šuo, katė ar šeškas jau yra paženklintas poodine mikroschema. Ar reikalinga pakartotinai paženklinti dar viena mikroschema?

Gyvūnų augintinių, kurie yra paženklinti, nereikia pakartotinai paženklinti antra mikroschema. Pakartotinis gyvūno augintinio ženklinimas gali būti atliekamas tik tais atvejais, kai gyvūno augintinio mikroschemos patikrinimo metu mikroschemos negalima nuskaityti standartą ISO 11785 atitinkančiu skaitytuvu.

 

3. Kaip galiu būti tikras, kad mano augintinis buvo užregistruotas?

Gyvūno augintinio savininkas gali patikrinti, ar šuo, katė, šeškas yra registruotas Gyvūnų augintinių registre internete. Gyvūnų augintinių registre registruotų gyvūnų augintinių pasikeitusius duomenis galima pateikti per elektroninius valdžios vartus.

 

4. Kur kreiptis, jei negaliu prisijungti prie Gyvūnų augintinių registro ar kyla techninių kliūčių?

Dėl techninių nesklandumų, susijusių su Gyvūnų augintinių registru, prašome kreiptis į valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, Gyvūnų augintinių registro tvarkytoją.

 

5. Kokiais atvejais turiu išregistruoti gyvūno augintinio duomenis iš Gyvūnų augintinių registro?

Gyvūnas augintinis išregistruojamas jo gaišimo ar nugaišinimo atveju. Dingę šunys, katės ir šeškai išregistruojami automatiškai, jei jų savininkas nepranešė apie jų suradimą per 36 mėn. nuo dingimo datos įregistravimo Gyvūnų augintinių registre.

 

6. Kokiu būdu galima pakeisti duomenis ar išregistruoti Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio duomenis?

Dėl Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio duomenų pakeitimo, išregistravimo (gyvūnas augintinis išregistruojamas per 14 kalendorinių dienų nuo jo gaišimo ar nugaišinimo) ar dingimo (vagystės, pabėgimo ar pan.) fakto užregistravimo gyvūno augintinio savininkas:

- gali kreiptis į veterinarijos gydytoją ar ženklintoją;

arba

- pats gali įvesti pasikeitusius duomenis apie gyvūną augintinį, jį išregistruoti ar pranešti gyvūno augintinio dingimo faktą per Elektroninės valdžios vartus prisijungęs prie Gyvūnų augintinių registro.

 

7.  Perku  / parduodu / dovanoju  gyvūną augintinį. Ką turiu padaryti?

Draudžiama parduoti neženklintus ir neregistruotus gyvūnus augintinius (šunis, kates ir šeškus). Gyvūnų augintinių veisėjai, pardavėjai ir kiti asmenys, perduodantys šunis, kates ar šeškus, taip pat šių gyvūnų jauniklius kitam savininkui, turi užtikrinti, kad gyvūnai augintiniai būtų paženklinti mikroschema ir užregistruoti Gyvūnų augintinių registre prieš jų perdavimą naujiems savininkams.

Prieš įsigyjant gyvūną augintinį, reikėtų patikrinti, ar parduodamas šuo, katė, šeškas paženklintas ir registruotas.

 

8.  Mano gyvūnas augintinis dingo, ką turiu padaryti?

Turite pranešti gyvūno augintinio dingimo faktą per Elektroninės valdžios vartus prisijungęs prie Gyvūnų augintinių registro. Dingę šunys, katės ir šeškai išregistruojami automatiškai, jei jų savininkas nepranešė apie jų suradimą per 36 mėn. nuo dingimo datos įregistravimo Gyvūnų augintinių registre.
Tuo atveju, jei dingo Gyvūnų augintinių registre neregistruotas gyvūnas augintinis, galite kreiptis į gyvūnų globėjus, savivaldybę ir policiją. Radus gyvūną augintinį rekomenduojame nedelsiant paženklinti ir registruoti Gyvūnų augintinių registre, nes neregistruotą gyvūną augintinį gali pasisavinti jį radę ir neturėję galimybės jį grąžinti kiti asmenys. Užregistravus gyvūną augintinį Gyvūnų augintinių registre, bus pagrindas įrodinėjant, kad dingęs gyvūnas priklauso Jums.   

 

9.  Kaip ženklinamas gyvūnas augintinis?

Šunims, katėms ir šeškams poodinė mikroschema įterpiama po oda tarp menčių. Poodinė mikroschema – tai aprobuota ir leista naudoti šunims ženklinti Europos Sąjungos standartus atitinkanti atpažinties labai maža mikroschema, kuria gyvūnui suteikiamas individualus tapatybės nustatymo numeris.
 

Atnaujinta:
2022-01-04
Atgal