Informacija veterinarijos gydytojams

Teisės aktai:

•  Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės
•  Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas
•  Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo poodinėmis mikroschemomis

Ženklinimas Registracija
Gyvūnus augintinius gali ženklinti tik galiojančią veterinarijos praktikos licenciją  turintys veterinarijos gydytojai, atitinkantys sekančius reikalavimus: Gyvūnus augintinius gali registruoti gyvūnų augintinių registre veterinarijos gydytojai atitinkantys sekančius reikalavimus:
•    kuriems už Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų augintinių vežimą nekomerciniais tikslais, gyvūnų augintinių prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių, ženklinimą, pasų įforminimo tvarką, pažeidimus nebuvo taikytos poveikio priemonės,
•    kurie turi poodinių mikroschemų skaitytuvą, ir
•    kurie įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) tvarkomą ir viešai skelbiamą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą.

•    kurie įtraukti į sąrašą* ir
•    kurie turi ŽŪIKVC  suteiktą teisę prisijungti prie Gyvūnų augintinių registro

 

Veterinarijos gydytojai ženklina gyvūnus augintinius:

•    gavę gyvūno augintinio savininko užpildytą ir pasirašytą prašymą dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir įregistravimo   (tris egzempliorius),

•    arba patys užpildę prašymą dėl ženklinimo ir registravimo formą elektroniniu būdu prisijungę prie Gyvūnų augintinių registro.

 

•    Gyvūno augintinio duomenys į Gyvūnų augintinių registrą turi būti suvedami ne  vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gyvūno savininko prašymo dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir įregistravimo   gavimo dienos

1.    * Veterinarijos gydytojai siekiantys būti įtraukti į sąrašą t. y. įgyti teisę ženklinti gyvūnus augintinius ir registruoti juos Gyvūnų augintinių registre  teritoriniam VMVT padaliniui  turi pateikti savo paties vardu pasirašytą vieną konfidencialumo pasižadėjimą  (originalą).

2.    Teritorinis VMVT padalinys, patikrinęs veterinarijos gydytojo pateiktą konfidencialumo pasižadėjimą ir atitiktį Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėms, pateikia reikalavimus atitinkančio veterinarijos gydytojo konfidencialumo pasižadėjimą ŽŪIKVC .

3.    ŽŪIKVC  tiesiogiai suteikia veterinarijos gydytojui prisijungimą prie Gyvūnų augintinių registro.

 

Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Kokia mikroschema galima ženklinti gyvūnus augintinius (šunis kates ir šeškus)?

Šunys, katės ir šeškai turi būti ženklinami mikroschema, atitinkančia reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede nustatytus techninius mikroschemų reikalavimus:
−    mikroschemos privalo atitikti standartą ISO 11784 ir veikti HDX arba FDX-B technologijos pagrindu, ir
−    jas turi būti galima nuskaityti standartą ISO 11785 atitinkančiu skaitytuvu.

Gyvūnų augintinių poodinių mikroschemų tiekėjų sąrašas

2. Kokius dokumentus reikalinga saugoti?
Veterinarijos paslaugų teikėjai prašymus dėl ženklinimo ir registravimo saugo ne mažiau kaip 3 metus.
Veterinarijos paslaugų teikėjai taip pat privalo tvarkyti mikroschemų apskaitą taip, kad būtų žinomi įsigytų mikroschemų numerių intervalai, kurie nurodomi mikroschemų įsigijimo dokumentuose.

3. Ar Gyvūnų augintinių registre kaupiami duomenys apie gyvūnų augintojų vakcinaciją?
Tuo atveju, jei gyvūno augintinio duomenys suvesti į Gyvūnų augintinių registrą, gyvūno augintinio vakcinacijos nuo pasiutligės metu veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojas įveda į Gyvūnų augintinių registrą duomenis apie gyvūno augintinio vakcinaciją ir nurodo vakcinacijos datą, vakcinos gamintoją, pavadinimą ir serijos numerį.

4. Kur kreiptis jei negaliu prisijungti prie Gyvūno augintinio registro ar kyla techninių kliūčių?
Dėl techninių nesklandumų susijusių su Gyvūnų augintinių registru prašome kreiptis į valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, kuris yra Gyvūnų augintinių registro tvarkytojas.

 

 

Atnaujinta:
2017-12-07
Atgal