Paukščių gripas

Esant padidėjusiai paukščių gripo (PG) viruso plitimo rizikai, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) nuolat informuoja paukščių laikytojus apie taikytinas priemones, kad Lietuvą pasiekęs viruso užkratas neišplistų.


KAS YRA PAUKŠČIŲ GRIPAS?

Paukščių gripas yra greitai plintanti pavojinga užkrečiamoji paukščių liga, kuria serga naminiai ir laukiniai paukščiai. Patys pavojingiausi yra labai patogeniški H5 ir H7 paukščių gripo viruso potipiai.

Paukščių gripo viruso nešiotojai ir platintojai gamtoje yra migruojantys laukiniai vandens paukščiai. Paukščių gripu sergantys paukščiai nustoja lesti, gerti, sunkiai kvėpuoja, pamėlsta paukščių skiauterės, barzdelės, patinsta galvos ir kaklo audiniai, atsiranda kraujosruvos odoje ir gleivinėse. Paukščiai gaišta. Nuo ligos gali nugaišti iki 100 % visų ūkyje laikomų paukščių.

Atsižvelgdama į ES reikalavimus, VMVT yra patvirtinusi neatidėliotinos veiklos planą, pagal kurį vykdomi reguliarūs teoriniai ir praktiniai pareigūnų mokymai, imituojant ligos protrūkį. Aktyvios paukščių migracijos sezonais dėl paukščių gripo grėsmės yra įvedamas sustiprintas budėjimo režimas ir atsakingi asmenys yra įpareigojami stebėti paskirtas teritorijas. Sukauptos būtinos įrangos ir dezinfekcinių medžiagų atsargos, apsaugos priemonės, kurių prireiktų pasireiškus paukščių gripo protrūkiui. Įvesta griežtesnė pasienio, paukščių laikymo ir pardavimo vietų veterinarinė kontrolė.


PAUKŠČIŲ GRIPAS LIETUVOJE:
 

Interaktyvūs žemėlapiai:

• Paukščių gripo protrūkiai naminių paukščių ūkiuose (nuolat atnaujinama)

• Paukščių gripo stebėsena tarp laukinių paukščių (nuolat atnaujinama)
• Naminių paukščių laikymo vietos, kuriose paskelbti labai patogeniško paukščių gripo protrūkiai

Paukščių gripas Europoje 2020–2021 m.

Paukščių gripas Europoje 2021 m.
 

REKOMENDACIJOS

 Paukštininkystės ūkiams, savo reikmėms auginantiems paukščius, medžiotojams ir keliaujantiems asmenims

 Rekomendacijos dėl paukščių gripo keliamos rizikos 

 Laukinių paukščių rūšių, iš kurių turi būti imami ir tiriami mėginiai, siekiant nustatyti paukščių gripo užkratą (tikslinės rūšys), sąrašas

        Ką daryti, jei pastebėjau, kad paukščiai elgiasi neįprastai?
 

RUDENINĖ PAUKŠČIŲ MIGRACIJA

Atvėsus orams ir įsivyraujant rudeniui, vis labiau įsibėgėja ir laukinių vandens paukščių migracija. Paukščių būriai iki prasidedant šalčiams traukia piečiau sėkmingai ir šiltai praleisti žiemos. Dėl rudeninės migracijos šalies paukščių laikytojams reikėtų pradėti sunerimti, nes rizika Europoje plintančiam paukščių gripo virusui patekti į Lietuvos teritoriją šiuo laiku vėl padidėja. Specialistų ilgamečiai stebėjimai rodo, kad ligą dažniausiai perneša paukščių gripo virusu užsikrėtę laukiniai vandens paukščiai, kurie užkrečia aplinką. Naminiai paukščiai užsikrečia per užterštą lesalą ar vandenį, nors virusas gali būti perduodamas ir žmogaus pagalba per inventorių, rūbus ar avalynę. Todėl labai svarbu, kad naminių paukščių laikytojai įvertintų galimą grėsmę, atsakingai laikytųsi visų biologinio saugumo reikalavimų. Paukščių savininkai ir laikytojai Lietuvoje, atsižvelgus į VMVT direktoriaus įsakymą, privalo laikinai, iki baigsis intensyviausias laukinių vandens paukščių rudeninės migracijos laikotarpis, apriboti naminių paukščių galimybę laisvai vaikščioti lauke ir išleisti juos tik į lauko aikšteles (savo kiemus), kurios yra įrengtos ar aptvertos taip, kad naminiai paukščiai neturėtų tiesioginio kontakto su laukiniais. Kitų ES valstybių patirtis rodo, kad užsikrėtus paukščių gripo virusu, apsaugos zonos ir apribojimai skaudžiai atsiliepia ir netoliese esančioms paukščių laikymo vietoms – tiek nedideliems ūkiams, kuriuose paukščiai laikomi asmeninėms reikmėms, tiek komercinėms fermoms. Iš viruso paveiktų zonų draudžiama įvežti ar išvežti paukščius ir jų produktus. Tokiuose regionuose paskelbiamas karantinas, ūkiuose, kuriuose pasireiškia liga, vykdomas gyvūnų naikinimas ir dezinfekcija.

 

PAVASARINĖ PAUKŠČIŲ MIGRACIJA

Apie į Lietuvą parskridusius paukščius galima sužinoti ornitologų portale www.ornitologija.lt. Lietuvos ornitologų teigimu, Europos ir pasaulio kontekste Lietuva yra svarbi šalis praskrendantiems paukščiams, ji yra ant intensyvaus Rytų Altanto paukščių migracijos kelio, kuriuo praskrenda didžioji dalis šiaurėje (Skandinavijoje, Rusijos tundroje) perinčių paukščių. Per Lietuvą driekiasi trys didžiausi paukščių migracijos keliai – rytinis arba Juodosios jūros, taip pat Adrijos (centrinės Europos) ir Rytų Atlanto migracijos kelias. Viena iš svarbiausių stotelių, kur Lietuvoje paukščiai nusileidžia pailsėti migracijos metu, yra Nemuno delta. Be to, gausiausi migruojančių vandens paukščių būriai telkiasi Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių, Tauragės, Šiaulių, Radviliškio, Marijampolės, Lazdijų, Alytaus, Kauno, Kėdainių, Panevėžio, Pasvalio ir Ignalinos rajonuose. Neabejojama, kad per Lietuvą gali praskristi didžiuliai būriai laukinių vandens paukščių ir iš tų Europos šalių, kurios patvirtinusios didelio patogeniškumo paukščių gripo virusą. Tačiau, kiek iš jų gali būti pavojingo viruso nešiotojai, niekas negali pasakyti. Gyventojų, kurie pastebės ar ras gaišusių laukinių vandens paukščių, prašoma apie tai informuoti artimiausią VMVT departamentą, arba šią informaciją pateikti VMVT telefonu 8 800 40403. Paukščių savininkai ir laikytojai Lietuvoje, atsižvelgus į VMVT direktoriaus įsakymą, privalo laikinai, iki baigsis intensyviausias laukinių vandens paukščių migracijos laikotarpis, apriboti naminių paukščių galimybę laisvai vaikščioti lauke ir išleisti juos tik į lauko aikšteles (savo kiemus), kurios yra įrengtos ar aptvertos taip, kad naminiai paukščiai neturėtų tiesioginio kontakto su laukiniais. 

 

SPECIALIEJI TEISĖS AKTAI

Europos Sąjungos teisės aktai:

2021 m. balandžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/640, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas

2021 m. vasario 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/239, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas

2021 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/40, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas

2020 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščiu gripu tam tikrose valstybėse narėse, priedas

2020 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščiu gripu tam tikrose valstybėse narėse, priedas

2020 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščiu gripu tam tikrose valstybėse narėse, priedas

2020 m. kovo 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščiu gripu tam tikrose valstybėse narėse, priedas

Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščiu gripu tam tikrose valstybėse narėse, priedas

Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 priedas dėl atitinkamų valstybių narių apsaugos zonų

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/114 2020 m. sausio 24 d., kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu tam tikrose valstybėse narėse, priedas .

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/47 2020 m. sausio 20 d. dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu tam tikrose valstybėse narėse

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/10 2020 m. sausio 7 d. dėl tam tikrų laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu Lenkijoje

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinanti Direktyvą 92/40/EEB

2006/437/EB: 2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis Tarybos direktyvoje 2005/94/EB numatytą Paukščių gripo diagnostikos vadovą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymai:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. B1-340 „Dėl papildomų paukščių gripo kontrolės priemonių taikymo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. B1-17 „Dėl didelio patogeniškumo paukščių gripo židinio Kauno miesto savivaldybės Pertašiūnų seniūnijos Amalių mikrorajone“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2007 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. B1-553 „Dėl paukščių gripo kontrolės reikalavimų patvirtinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. B1-1007 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo patekimo rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių taikymo naminių paukščių laikymo vietose“ ​

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. B1-84 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. B1-1007 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo patekimo rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių taikymo naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. B1-995 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų paukštininkystės ūkiams patvirtinimo“

 


 

Kaip plinta paukščių gripas?

Paukščių gripas plinta dėl kontakto su sergančiu paukščiu, arba per užterštą aplinką, tačiau paukščių gripo virusas neplinta oru. Ligą dažniausiai perneša paukščių gripo virusu užsikrėtę laukiniai vandens paukščiai, kurie ir užkrečia aplinką. Pavyzdžiui, užsikrėtusio paukščio išmatose gyvybingas virusas gali būti aptinkamas nuo 44 iki 105 dienų. Trukmė, kiek virusas išliks gyvybingas, priklauso nuo aplinkos sąlygų. Sveiki paukščiai užsikrečia lesdami užkrėstą lesalą arba gerdami užkrėstą vandenį. Didžiausią tikimybę užsikrėsti turi paukščiai, laikomi atviruose vandens telkiniuose ir prie jų. Paukščių gripas perduodamas netiesioginio kontakto būdu su užsikrėtusių paukščių išskyromis, ypač išmatomis, per apkrėstus pašarus, vandenį, inventorių, rūbus, avalynę.

Ar sukurta vakcina nuo paukščių gripo?

Paukščius galima vakcinuoti nuo paukščių gripo, vakcina sustabdo viruso dauginimąsi ir plitimą, tačiau vakcina neapsaugo nuo užsikrėtimo skirtingais paukščių gripo viruso potipiais. Mokslininkai šiuo metu sukūrė paukščių vakciną nuo H5N1 viruso. ES nedraudžia vakcinuoti paukščių nuo paukščio gripo. Kai kurios ES valstybės, esant reikalui, yra pasirengusios vakcinuoti egzotinius ir zoologijos soduose laikomus paukščius.

Ar paukščių gripas pavojingas žmonėms?

Kai kurie paukščių gripo potipiai gali būti pavojingi ir žmogui, tačiau šiuo metu Europoje plintantis H5N8 paukščių gripo potipis nėra pavojingas žmonėms. Skirtingai nuo įprasto gripo viruso, paukščių gripo virusas neplinta oru, todėl kitų potipių paukščių gripo virusu žmonės gali užsikrėsti tik tiesiogiai kontaktuodami su gyvais ar kritusiais sergančiais paukščiais. Virusas išlieka ir užsikrėtusių paukščių išmatose, užkrėstame vandenyje, taip pat gali būti įkvėptas su dulkėmis. Įrodymų, kad šio gripo virusą gali perduoti žmogus - žmogui, nėra.

Ar žmonės gali užsikrėsti paukščių gripu valgydami paukštieną, kiaušinius ir kt. produktus?

Ne, nes nustačius paukščių gripą, paukščiai ligos židinyje apsvaiginami ir nugaišinami. Gaišenos ir ūkio produkcija (pvz. kiaušiniai), pašarai saugiai sunaikinami. Griežtos apsaugos priemonės taikomos ir ūkiuose, kuriuose yra įtariamas ligos protrūkis. Be to, reiktų žinoti, kad apdorojant termiškai paukščių gripo virusas žūsta.

Ar galima užsikrėsti paukščių gripu, liečiant laukinį paukštį?

Liesti rastų nugaišusių arba leisgyvių laukinių paukščių nerekomenduojama. Taip pat patartina nelesinti laukinių paukščių iš rankų, vengti kitokio tiesioginio kontakto su laukiniais paukščiais. Jeigu tenka liesti ar laikyti rankose laukinius paukščius, privalu griežtai laikytis asmeninės higienos.


LANKSTINUKAI APIE PAUKŠČIŲ GRIPĄ:

Rekomendacijos dėl paukščių gripo keliamos rizikos

 

PRANEŠIMAI SPAUDAI

 2021-12-08 I Jungtinėje Karalystėje – paukščių gripo židiniai naminių paukščių ūkiuose

 2021-12-02 I Veterinarijos specialistai primena – paukščių gripo viruso grėsmė išlieka

 2021-05-28 Paukščių gripas užfiksuotas Jurbarko rajone

 2021-05-13 I VMVT: paukščių gripas dar nesitraukia, augintojai turi išlikti budrūs

 2021-05-04 I Paukščių gripas patvirtintas dar dviejose naujose teritorijose – Rokiškio ir Lazdijų raj. nugaišusiems naminiams paukščiams

 2021-04-30 Klausiate – atsakome: Ką daryti, jei pastebėjau, kad paukščiai elgiasi neįprastai?

 2021-04-29 I VMVT vadovai su kolegomis iš Lenkijos aptarė situaciją dėl paukščių gripo

 2021-04-29 I Naujausi duomenys apie paukščių gripą: Lietuvoje patvirtinti jau 32 židiniai

 2021-04-26 I Iš nelegalių pardavėjų įsigyti naminiai paukščiai gali virsti brangiai kainuojančia problema

 2021-04-24 I Skubiai griežtinama prekybos paukščiais kontrolė

 2021-04-23 I Praėjusį savaitgalį Maišiagaloje, Rudaminoje ar Lentvaryje įsigijusius vištų prašome nedelsiant kreiptis į VMVT

 2021-04-22 I Lietuva siekia vėl gauti laisvos nuo paukščių gripo šalies statusą

 2021-04-12 I Rekordiniai paukščių gripo protrūkiai Europoje kelia vis didesnį susirūpinimą ir Lietuvoje

 2021-03-30 I Dar viena paukščių gripu užsikrėtusi gulbė aptikta Druskininkuose

 2021-03-26 I Vykdant intensyvią stebėseną, paukščių gripas patvirtintas dar dviem gulbėms

 2021-03-17 I Europoje siaučiant paukščių gripui, VMVT įspėja dėl augančios rizikos naminiams paukščiams

 2021-03-03 I Paukščių gripas patvirtintas dar dviem gulbėms

 2021-02-26 I Prasidėjus pavasarinei paukščių migracijai – didėja ir paukščių gripo grėsmė

 2021-02-19 I Paukščių gripo viruso paveiktų šalių sąraše jau ir Estija

 2021-02-12 I Kėdainiuose nugaišusiai gulbei patvirtintas paukščių gripas

 2021-02-10 I Latvijoje laukiniams paukščiams nustatytas paukščių gripo virusas

 2021-01-28 I Lietuvoje naujų paukščių gripo atvejų nenustatyta, nors Europoje šio viruso plitimas neslūgsta

 2021-01-11 I Biosauga – svarbiausia priemonė paukščių gripo viruso plitimui išvengti

 2021-01-08 I Europoje plintantis paukščių gripas pasiekė Lietuvą

 2020-12-11 I Paukščių gripas toliau plinta Europoje

 2020-12-03 I Lenkijoje – dar vienas didelis paukščių gripo protrūkis

 2020-12-01 I Paukščių gripas vėl priartėjo prie Lietuvos

​ 2020-11-20 I Europoje nustatyta per 100 naujų paukščių gripo atvejų: dešimtadalis protrūkių – naminių paukščių ūkiuose

​ 2020-11-04 I Trijose Europos valstybėse fiksuojami paukščių gripo atvejai

 2020-10-23 I Olandijoje nustatytas didelio patogeniškumo paukščių gripo atvejis: rastos dvi nugaišusios gulbės 

 2020-09-08 I Rudeninė paukščių migracija primena apie vėl artėjantį apie paukščių gripo pavojų

 2020-06-11 I Lietuvoje paukščių gripo atvejų nenustatyta, tačiau užkrato grėsmė išlieka

 2020-05-08 I Naminius paukščius leidžiama laikyti lauke, užtikrinant saugos priemonių laikymąsi

 2020-04-17 I Paukščių gripas plinta toliau: nauji židiniai fiksuojami Vengrijoje, ligos protrūkis nustatytas ir JAV

 2020-04-09 I Paukščių gripo virusas toliau plinta Vengrijos paukštynuose

 2020-04-03 I Per savaitę Europoje patvirtinti 37 nauji paukščių gripo protrūkiai: daugiausia židinių – Vengrijoje ir Lenkijoje

 2020-03-27 I Lenkijoje ir Vengrijoje patvirtinti nauji paukščių gripo židiniai

 2020-03-24 I Vokietijoje – nauji paukščių gripo protrūkiai

 2020-03-13 I Europoje paukščių gripas nesiliauja: nauji židiniai Bulgarijoje ir Lenkijoje

 2020-03-06 I Paukščių gripas nesitraukia iš Europos: Lenkijoje ir Bulgarijoje užregistruoti nauji ligos židiniai

 2020-02-25 I Paukščių gripas plečiasi į komercinius ančių ūkius

 2020-02-17 | Paukščių gripas plinta toliau: nauji protrūkiai Čekijoje ir Bulgarijoje

 2020-02-11 | Naminių paukščių augintojai įspėjami – prasidėjo pavasarinė paukščių migracija

 2020-02-10 | Lenkijoje – dar vienas didelio patogeniškumo paukščių gripo protrūkis

 2020-02-03 | Paukščių gripo prevencijai – apribojimai naminių paukščių laikymui

 2020-01-31 | Europoje užfiksuoti nauji paukščių gripo protrūkiai

 2020-01-27 | Paukščių gripas artėja prie Lietuvos: naujas židinys už mažiau nei 200 km

 2020-01-27 | Inspektorių susitikime aptartos paukščių gripo prevencijos ir AKM kontrolės aktualijos

 2020-01-24 | Lenkijoje patvirtinti trys nauji paukščių gripo protrūkiai

 2020-01-23 | Uždrausta vežti paukštieną iš Ukrainos

 2020-01-21 | Paukščių gripas plinta: nauji židiniai – Ukrainoje, Slovakijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje

 2020-01-20 | Nauji paukščių gripo protrūkiai Europoje

 2020-01-17 | ES valstybėse toliau nustatomi didelio patogeniškumo paukščių gripo protrūkiai

 2020-01-15 | ES valstybėse – du nauji paukščių gripo židiniai

 2020-01-14 | Dar vienas paukščių gripo protrūkis Lenkijoje

 2020-01-13 | Paukščių gripas toliau plinta Europoje

 2020-01-13 | Lenkijoje – jau 10-as paukščių gripo protrūkis

 2020-01-10 | Paukščių gripo atvejis Slovakijoje

 2020-01-10 | Susitikimas su Lietuvos paukštininkystės asociacijos atstovais

 2020-01-07 | Lenkijoje – jau 9 paukščių gripo protrūkiai

 2020-01-06 | Paukščių gripas Lenkijoje nesiliauja

 2020-01-03 | Lenkijoje – dar du paukščių gripo atvejai

 2020-01-02 | Lenkijoje užregistruotas paukščių gripo atvejis

Pastebėjus paukščių gripui būdingų požymių naminių paukščių pulke, ėmus gaišti naminiams paukščiams ar aptikus nugaišusį laukinį vandens paukštį reikėtų apie tai pranešti artimiausiam VMVT teritoriniam padaliniui, visą parą veikiančia nemokama telefono linija tel. 8 800 40 403 arba privačiam veterinarijos gydytojui. 
 


Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija apie paukščių gripą

Europos Komisija apie paukščių gripą

Prezentacija - paukščių gripo situacija 2021 m.

Atnaujinta:
2021-12-08
Atgal