Teisės aktai

• KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/605 2021 m. balandžio 7 d. kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės

• KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/687 2021 m. balandžio 26 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas

• KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/687 2019 m. gruodžio 17 d. kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

• EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/429 2016 m. kovo 9 d. dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas")

• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. B1-265 Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose"

• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. B1-108 „Dėl išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimas

• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. B1-811 „Dėl kiaulių šėrimo ir pakratų"

• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. B1-372 „Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose" pakeitimo"

• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo"

• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo"

Atnaujinta:
2021-05-05
Atgal