Rekomendacijos norintiems auginti kiaules ar steigti naujas kiaulių laikymo vietas

Gyventojai, norintys laikyti kiaules, turi įsirengti kiaulių laikymo vietas, atitinkančias reikalavimus, ir teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) pateikti laisvos formos prašymą dėl leidimo laikyti kiaules. Prašyme reikalinga nurodyti kiaulių laikytojo pavadinimą ir kontaktinius duomenis, pagal reikalavimus įrengtos kiaulių laikymo vietos adresą, numatomą laikyti kiaulių skaičių ir laikymo paskirtį. Teritorinės VMVT specialistai, įvertinę pateiktą prašymą, susisieks su pareiškėju, suderins kiaulių laikymo vietos patikrinimo laiką, nuvyks į vietą ir įvertins, ar kiaulių laikymo vieta atitinka reikalavimus, kaip kiaulių laikytojas supranta reikalavimų nuostatas ir ar numatęs jų laikytis.

Naujai įsigyjant ar perkeliant (pvz.: perkant, parduodant) kiaules ar paršelius į kitą laikymo vietą (bandą), privaloma laikytis šių reikalavimų:

paršeliai turi būti paženklinti į vieną ausį segamu įsagu su bandos, iš kurios išgabenami, numeriu;

paršelius įsigyjantis asmuo, prieš perkeliant gyvūnus, turi gauti gyvūnų sveikatos būklę patvirtinantį veterinarijos pažymėjimą, kurį išduoda tokį įvertinimą atlikęs veterinarijos gydytojas;

 kiaules parduodantis ūkinių gyvūnų laikytojas privalo užpildyti ir paršelių pirkėjui pateikti nustatytos formos pranešimą apie ūkinių gyvūnų bandą (GŽ-2 formą) ir Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštį;

 duomenys apie išvežimą ir / ar atvežimą turi būti registruojami Ūkinių gyvūnų registre per 7 kalendorines dienas po įvykio (t. y. po kiaulių įsigijimo / išvežimo);

 gyvūnus gabenti turi veterinarinį patvirtinimą turintis gyvulių vežėjas.

 

Atnaujinta:
2020-05-11
Atgal