Biologinis saugumas

Biologinio saugumo priemonių reikalavimai nustato minimalias biologinio saugumo priemones, taikomas gyvūnų laikymo vietose ir skirtas apsaugoti gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, pareigas gyvūnų savininkams ir laikytojams bei asmenims, dirbantiems ar besilankantiems gyvūnų laikymo vietose, ir reikalavimus gyvūnų laikymo vietoms.

Pagrindiniai biologinio saugumo rizikos veiksniai:

   - darbuotojai, lankytojai;

   - transporto priemonės, patenkančios į gyvūnų laikymo vietą;

   - pašarai ir vanduo, kuriais šeriamos ir girdomos gyvūnai;

   - įrankiai, įranga ir kiti galimai užkrėsti gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjais daiktai, patenkantys į gyvūnų laikymo patalpas;

   - laukiniai, bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai;

   - gyvūnų gaišenos ir kiti šalutiniai gyvūniniai produktai, gyvūnų gaišenoms laikyti skirti konteineriai, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės transporto priemonės;

   - graužikai, vabzdžiai ir kiti kenkėjai;

   - ventiliacijos sistemos;

   - mėšlo šalinimo sistemos ir mėšlas;

   - gyvūnai, įvežami į gyvūnų laikymo vietą;

   - gyvūnų laikymo vietoje atliekamas plovimas, valymas ir dezinfekcija;

   -  gyvūninis maistas;

   - gyvūnų laikymo vietos teritorija.

 

Biologinio saugumo reikalavimai galvijų, avių ir ožkų laikymo vietose

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl biologinio saugumo reikalavimų galvijų, avių ir ožkų laikymo vietose patvirtinimo"

 

Biologinio saugumo reikalavimai kiaulių laikymo vietose 

Biologinio saugumo atmintinė dideliems kiaulininkystės ūkiams

Biologinio saugumo atmintinė mažiems kiaulininkystės ūkiams  (iki 10 penimų kiaulių)

Biologinio saugumo atmintinė kiaulių ūkiams, kuriose laikoma ne daugiau kaip viena paršavedė su arba be prieauglio ir vienas suaugęs kuilys

 

Biologinio saugumo reikalavimai paukštininkystės ūkiams

Biologinio saugumo reikalavimai kailinių žvėrelių laikymo vietose

 

Atnaujinta:
2021-07-26
Atgal