Kailiniai gyvūnai

Kailiniai žvėreliai priskiriami ūkiniams gyvūnams. Ūkinės paskirties gyvūnas – bet kuris gyvūnas (įskaitant žuvis, roplius ar varliagyvius), auginamas arba laikomas maisto, vilnos, odos ar kailių gavybai arba kitais ūkininkavimo tikslais.

Kailiniai gyvūnai – žinduoliai, dažniausiai auginami kailiams, pavyzdžiui, audinės, šeškai, lapės, meškėnai, nutrijos, šinšilos.

Europos konvencijos dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos nuolatinio komiteto rekomendacija dėl kailinių gyvūnų

Reikalavimai kailinių žvėrelių laikymui ir priežiūrai

Reikalavimai kailinių žvėrelių žudymui

Biologinio saugumo priemonių reikalavimai kailinių gyvūnų laikymo vietose


Ar gyvūnus augintinius (šunis, kates) galima auginti, naudoti kaip kailinius gyvūnus?

Ne. Pagal 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1523/2007 draudžiantis pateikti į Bendrijos rinką ir importuoti į ją bei eksportuoti iš jos kačių ir šunų kailius bei gaminius, kurių sudėtyje yra tokių kailių. Šio reglamento tikslas – uždrausti pateikti į Bendrijos rinką ir importuoti į ją bei eksportuoti iš jos kačių (felis silvestris rūšies gyvūnas) ir šunų (canis lupus familiaris porūšio gyvūnas) kailius bei gaminius, kurių sudėtyje yra tokių kailių, siekiant pašalinti vidaus rinkos veikimo kliūtis ir atkurti vartotojų pasitikėjimą tuo, kad kailių gaminių, kuriuos vartotojai perka, sudėtyje nėra kačių ir šunų kailių.

Kokiais veterinariniais vaistais galima gydyti kailinius žvėrelius?

Kailiniai žvėreliai gali būti gydomi tik Veterinarinių vaistų registre registruotais veterinariniais vaistais.

Kur galima rasti informacijos apie galimus naudoti Lietuvos Respublikoje veterinarinės paskirties biocidus?

Autorizuoti veterinarinės paskirties biocidai įrašomi į VMVT autorizuotų veterinarinės paskirties biocidų sąrašą. Kitų tipų autorizuotus / registruotus biocidus galima rasti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos Biocidinių produktų duomenų bazėje.

Ar galima kailinius žvėrelius šerti kailinių žvėrelių mėsa?

Pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 142/2011 II priedo 1 skyrių, Lietuvoje negalima šerti kailinių žvėrelių produktais gautais iš tos pačios gyvūnų rūšies kūnų ar kūnų dalių.

Atnaujinta:
2017-03-27
Atgal