Komerciniais tikslais įvežami gyvūnai augintiniai (šunys, katės ir šeškai) iš ES valstybių

Kada gyvūnai augintiniai (šunys, katės ir šeškai) (toliau – gyvūnai) vežami komerciniais tikslais?

 IšskleistiSuskleisti

 • Kai planuojama gyvūną parduoti ar perduoti nuosavybės į jį teises.
 • Kai vienu metu vežami daugiau kaip 5 gyvūnai
1 pavyzdys Jei naujam savininkui šuo pervežamas už atlygį (kurjerių tarnyba, mikroautobusu ar pan.)
2 pavyzdys Jei gyvūnai augintiniai pervežami veisimo tikslais
3 pavyzdys

Kai vienu metu vežami daugiau kaip 5 asmeniui priklausantys gyvūnai, išskyrus kai:
       •   jei jie vežami dalyvauti konkursuose, parodose ar sporto renginiuose arba tokių renginių treniruotėse ir asmuo pateikia rašytinius įrodymus (pvz. registracijos patvirtinimą) ir gyvūnai yra vyresni nei šešių mėnesių amžiaus

4 pavyzdys Jei gyvūnai augintiniai yra perkeliami iš vienų gyvūnų globos namų į kitus arba pervežami gyvūnų globėjams ar galutiniam savininkui, esantiems kitoje ES valstybėje, nepaisant to, kad tai nelaikoma 
 
Kokius reikalavimus turi atitikti gyvūnai augintiniai?

 IšskleistiSuskleisti

1. Ženklinimas

a) gyvūnai individualiai identifikuoti:
arba
    i) mikroschema pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 70 straipsnį,
arba
    ii) aiškiai įskaitoma tatuiruote, padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.

2. Vakcinacija nuo pasiutligės

Vakcinuotas nuo pasiutligės taikant pilną pradinį kursą likus bent 21 dienai iki išvežimo arba buvo reguliariai pakartotinai vakcinuotas nuo pasiutligės.

Pastaba: į Lietuvą leidžiama įvežti jaunesnius nei 12 savaičių, kurie nebuvo vakcinuoti nuo pasiutligės, arba nuo 12 iki 16 savaičių amžiaus, kurie buvo vakcinuoti nuo pasiutligės, bet dar neatitinka galiojimo reikalavimų, gyvūnus augintinius (šunis, kates ir šeškus) jei:
TRACES veterinarijos sertifikatas yra papildytas gyvūno augintinio laikytojo deklaracija, kurioje nurodoma, kad nuo gimimo iki išvežimo gyvūnai neturėjo sąlyčio su laikomais sausumos gyvūnais, kurie įtariami turintys pasiutligės viruso infekciją, arba į pasiutligės viruso infekcijos sąrašą įtrauktų rūšių laukiniais gyvūnais,
Arba,
iš motinos, nuo kurios vis dar priklauso šioje dalyje nurodyti gyvūnai, identifikavimo dokumento galima nustatyti, kad prieš jiems gimstant motina buvo vakcinuota nuo pasiutligės viruso laikantis galiojimo reikalavimų.

3. Gyvūno augintinio pasas

Gyvūno savininkas turi turėti vieningos ES patvirtintos formos Gyvūno augintinio pasą.

4. TRACES veterinarijos sertifikatas

TRACES veterinarijos sertifikatą išduoda tos šalies kompetentingos institucijos veterinarijos inspektorius.
Lietuvoje TRACES sertifikatus išduoda VMVT teritoriniai padaliniai pagal gyvūnų laikymo vietą. Prieš pateikiant gaunat TRACES veterinarijos sertifikatą, būtina apsilankyti pas privatų veterinarijos gydytoją, kuris įvertins, ar gyvūnas yra sveikas ir tinkamas gabenti ir pažymės tai ES gyvūno augintinio pase. Daugiau informacijos.

Specialūs reikalavimai gyvūnams, vežamiems į Maltą, Suomiją, Jungtinę Karalystę, Airiją.

 IšskleistiSuskleisti

 • Šunims, vežamiems į Maltą, Suomiją, Jungtinę Karalystę ar Airiją, turi būti atliktas gydymas nuo Echinoccocus multilocularis:
         o gydymas turi būti atliktas veterinarijos gydytojo ne vėliau kaip 120 valandų ir ne mažiau kaip 24 valandas iki suplanuoto atvykimo laiko.
Reikalavimai gyvūnų transportavimui.

 IšskleistiSuskleisti

 • Gyvūnai turi būti vežami užtikrinant gyvūnų gerovę.
 • Fiziniai ar juridiniai asmenys, vykdantys gyvūnų transportavimo veiklą, privalo turėti:
  o  vežėjo leidimą;
  o  transporto priemonė, gabenanti gyvūnus, turi atitikti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 II skyriaus nuostatas;
  o  gyvūnus lydintis (vežantis) asmuo turi turėti atitinkamas kompetencijas kaip numatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2005.

Lietuvoje vežėjo leidimas, gyvūnus vežančios kelių transporto priemonės atitikimas ir gyvūnus lydinčio asmens kompetencija vertinama ir išduodami atitinkami dokumentai vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-136 „Dėl Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo ir Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Gyvūną (-us) gabenant lėktuvu, taikomos IATA taisyklės.
Atnaujinta:
2021-06-15
Atgal