Reikalavimai gyvūnų transportavimui

• Gyvūnai turi būti vežami užtikrinant gyvūnų gerovę.

• Fiziniai ar juridiniai asmenys, vykdantys gyvūnų transportavimo veiklą, privalo turėti:
       o    vežėjo leidimą;
       o    transporto priemonė, gabenanti gyvūnus, turi atitikti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 II skyriaus nuostatas;
       o    gyvūnus lydintis (vežantis) asmuo turi turėti atitinkamas kompetencijas kaip numatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2005.

Lietuvoje vežėjo leidimas, gyvūnus vežančios kelių transporto priemonės atitikimas ir gyvūnus lydinčio asmens kompetencija vertinama ir išduodami atitinkami dokumentai vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-136 „Dėl Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo ir Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

• Gyvūną (-us) gabenant lėktuvu, taikomos IATA taisyklės.

 

Atnaujinta:
2020-11-25
Atgal