Bityno užregistravimas

Bičių laikytojai, siekiantys valstybės paramos ir tiekiantys į rinką medų,  o taip pat siekiantys apsaugoti savo laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio, turi deklaruoti laikomas bičių šeimas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) Ūkinių gyvūnų registre ir privalo pažymėti registruoto bityno bičių laikymo vietas ŽŪIKVC elektroninėje informacinėje sistemoje. Tai galima  padaryti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniame padalinyje, užpildžius prašymą su parašu ir jame nurodžius kiek šiuo metu  turima bičių šeimų. Informaciją galima pateikti ir elektroniniu paštu (kontaktus galima rasti čia: https://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai), nusiunčiant užpildytą ir nuskenuotą prašymą su parašu jame nurodant kiek laikoma bičių šeimų.

Jeigu Jūs savo laikomų bičių dar nebuvote deklaravę ir norite deklaruoti  bites  ūkinių gyvūnų registre pirmą kartą, būtina atvykti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį pas atsakingą veterinarijos gydytoją kuris su Jumis kartu pažymės žemėlapyje jūsų bityno vietą ir deklaruos Jūsų nurodytą prašyme bičių šeimų skaičių.

Teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.213812/asr?positionI...

GŽ-1

 

Atnaujinta:
2021-05-14
Atgal