Bičių ligų tyrimai

Ligos, apie kurias būtina pranešti teritorinei VMVT:

   - amerikinis bičių perų puvinys;
   - europinis bičių perų puvinys;
   - bitinis žvilgvabalis (Aethina tumida);
   - Tropilaelaps spp. erkes.

1. Bitynuose bičių užkrečiamosioms ligoms nustatyti turi būti imami šie mėginiai:
1.1. korių (10 x 15 cm) su sergančiomis ir žuvusiomis bičių lėliukėmis ir (ar) perais mėginiai, kai serga bičių perai;
1.2. 100–200 sergančių bičių arba neseniai žuvusių bičių nuo avilio dugno mėginiai iš kiekvienos bičių šeimos, kai serga suaugusios bitės;
1.3. 100–200 neseniai žuvusių bičių iš viršutinio sluoksnio mėginiai, korių su medumi ir bičių duonos mėginiai iš kiekvienos žuvusios bičių šeimos, kai žūsta bičių šeima;
1.4. 400–500 gyvų bičių arba neseniai žuvusių bičių nuo avilio dugno mėginiai po bičių apsinuodijimo praėjus ne daugiau kaip 12 val., kai įtariamas bičių apsinuodijimas.
2. Mėginiai turi būti pakuojami į švarią, sandarią, vienkartinę talpyklą (dėžutę, maišelį ar kitokį indą), pagamintą iš nedūžtančios medžiagos, kartono, polietileno. Talpykla parenkama atsižvelgiant į mėginių pobūdį. Į talpyklą dedami korių mėginiai turi būti atskirti vienas nuo kito pertvarėlėmis.
3. Ant kiekvienos talpyklos turi būti užrašoma bityno savininko vardas, pavardė, tiksli mėginio paėmimo data ir laikas bei avilio Nr.
4. Laboratoriniam tyrimui pristatomus mėginius turi lydėti tinkamai užpildytas Mėginių paėmimo gyvūnų užkrečiamosioms ligoms tirti aktas, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“

Maisto / pašaro valstybinio mėginio paėmimo tirti aktas

Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktas

Mėginių paėmimo gyvūnų užkrečiamosioms ligoms tirti akte taip pat turi būti nurodytas bityno adresas.
5. Bitynuose įtarus bičių užkrečiamąją ligą ar kenkėjus, juose paimti mėginiai laboratoriniam tyrimui turi būti pristatomi į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą arba jo teritorinį skyrių.

Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos programa

Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai

 

Atnaujinta:
2019-08-22
Atgal