Statistinė informacija apie bandomuosius gyvūnus

Bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonės iki kiekvienų metų vasario 1 d.Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai turi pateikti statistinę informaciją apie per praėjusius metus faktiškai panaudotų procedūroms bandomuosius gyvūnus, pagal nustatytą bendrąją informacijos teikimo formą.

Lietuvos bandomųjų gyvūnų įmonės informaciją turi apibendrinti elektroninėje Statistinės informacijos apie gyvūnų naudojimą bandymo su gyvūnais procedūroms apibendrinimo formoje ir jos spausdintą versiją oficialiu raštu pateikti VMVT.

Pildant Statistinės informacijos apibendrinimo formą rekomenduojama vadovautis „Excel“ skaičiuoklės pildymo vadovu.


Komisijos įgyvendinimo sprendimas (2012/707/ES), kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos nustatoma bendroji informacijos teikimo forma


Ataskaitos:

Lietuvos Respublikoje mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų statistikos ataskaita 2018 m. (ES forma)

Lietuvos Respublikoje mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų statistikos ataskaita 2017 m. (ES forma)

Lietuvos Respublikoje mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų statistikos ataskaita 2016 m. (ES forma)

Lietuvos Respublikoje mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų statistikos ataskaita 2015 m.

Lietuvos Respublikoje mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų statistikos ataskaita 2015 m. (ES forma)

Lietuvos Respublikoje mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų statistikos ataskaita 2014 m.

Lietuvos Respublikoje mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų statistikos ataskaita 2014 m. (ES forma)

Lietuvos Respublikoje mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų statistikos ataskaita 2013 m.

Europos Sąjungos valstybėse narėse bandymams ir kitiems mokslo tikslams naudojamų gyvūnų statistikos 7-toji ataskaita 2011 m.

Europos Sąjungos valstybėse narėse bandymams ir kitiems mokslo tikslams naudojamų gyvūnų statistikos 6-toji ataskaita 2008 m.

Europos Sąjungos valstybėse narėse bandymams ir kitiems mokslo tikslams naudojamų gyvūnų statistikos 5-toji ataskaita 2005 m.

Europos Sąjungos valstybėse narėse bandymams ir kitiems mokslo tikslams naudojamų gyvūnų statistikos 4-toji ataskaita 2002 m.

Europos Sąjungos valstybėse narėse bandymams ir kitiems mokslo tikslams naudojamų gyvūnų statistikos 3-oji ataskaita 1999 m.

Atnaujinta:
2020-01-22
Atgal