Komerciniais tikslais įvežami gyvūnai augintiniai (šunys, katės ir šeškai) iš teritorijų ir trečiųjų šalių

Kada gyvūnai augintiniai (šunys, katės ir šeškai) (toliau – gyvūnai) vežami komerciniais tikslais?

 IšskleistiSuskleisti

 • Kai planuojama gyvūną parduoti ar perduoti nuosavybės į jį teises.
 • Kai vienu metu vežami daugiau kaip 5 gyvūnai
Pastaba. Išimtys taikomos vežamiems daugiau kaip 5 gyvūnams, jei jie vežami dalyvauti konkursuose, parodose ar sporto renginiuose arba tokių renginių treniruotėse. Šiuo atveju taikomi nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių reikalavimai.
Per kokius pasienio kontrolės punktus leidžiama įvežti gyvūnus?

 IšskleistiSuskleisti

 • Medininkų;
 • Kybartų kelio;
 • Vilniaus oro uosto.

Šiuose pasienio kontrolės punktuose yra įsteigti veterinarijos postai, patvirtinti gyvų gyvūnų kontrolei. Kontaktus rasite čia.

Iš kokių šalių vežami ir kokius reikalavimus turi atitikti gyvūnai?

 IšskleistiSuskleisti

 • Iš trečiųjų šalių išvardintų:
 • Kilę iš patvirtintų arba registruotų įmonių / centrų / įstaigų / ūkių (gyvūnų veisėjų).
 • Paženklinti poodine mikroschema arba tatuiruote (padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.).
 • Vakcinuoti nuo pasiutligės:
  • jei tai pirminė vakcinacija, ji turi būti padaryta likus ne mažiau kaip 21 d. iki veterinarijos sertifikato išdavimo;
  • gyvūnas ne jaunesnis nei 12 savaičių (84 dienų).
  Pastaba. 21 d. laikotarpis netaikomas jei gyvūnas revakcinuojamas, kai pakartotinis vakcinavimas nuo pasiutligės atliktas per ankstesnio vakcinavimo galiojimo laikotarpį.
 • Gyvūnams iš trečiųjų šalių (pvz., iš Ukrainos, Turkijos, Izraelio ir kt.), neįtrauktų į Reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą, turi būti atliktas pasiutligės antikūnų serologinis tyrimas, parodantis antikūnų titrą ne mažesnį kaip 0.5 TV/ml. Mėginys tyrimui imamas praėjus ne mažiau kaip 30 d. po vakcinacijos nuo pasiutligės ir ne vėliau kaip likus 3 mėn. iki sertifikato išdavimo.
 • Serologinis tyrimas atliktas patvirtintoje laboratorijoje (sąrašas).
 • Prieš 48 val. iki išvykimo gyvūnai buvo patikrinti valstybinio veterinarijos gydytojo, jiems nenustatyta jokių klinikinių ligų požymių ir jie yra tinkamos būklės vežti numatytu maršrutu.
Specialūs reikalavimai gyvūnams, vežamiems į Maltą, Suomiją, Jungtinę Karalystę, Airiją.

 IšskleistiSuskleisti

 • Šunims, vežamiems į Maltą, Suomiją, Jungtinę Karalystę ar Airiją, turi būti atliktas gydymas nuo Echinoccocus multilocularis:
  • gydymas turi būti atliktas veterinarijos gydytojo ne vėliau kaip 120 valandų ir ne mažiau kaip 24 valandas iki suplanuoto atvykimo laiko.
Reikalavimai gyvūnų transportavimui.

 IšskleistiSuskleisti

 • Gyvūnai turi būti vežami užtikrinant gyvūnų gerovę.
 • Fiziniai ar juridiniai asmenys, vykdantys gyvūnų transportavimo veiklą, privalo turėti:

Lietuvoje vežėjo leidimas, gyvūnus vežančios kelių transporto priemonės atitikimas ir gyvūnus lydinčio asmens kompetencija vertinama ir išduodami atitinkami dokumentai vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-136 „Dėl Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo ir Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Gyvūną (-us) gabenant lėktuvu, taikomos IATA taisyklės.

Europos komisijos gairės dėl gyvūnų augintinių transportavimo

Kokius dokumentus reikia pateikti veterinarinei kontrolei pasienio veterinarijos poste?

 IšskleistiSuskleisti

 • Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento gyvūnams (angl. CHEDA) (toliau – BSĮD) I dalį. BSĮD-A I dalis pateikiama TRACES NT sistema ne vėliau kaip prieš 24 val. (arba prieš 4 val. dėl logistinių apribojimų) iki gyvūnų atvykimo į pasienio veterinarijos postą.
 • Apmokėjimo kvitą ar banko pavedimo kopiją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už atliekamą veterinarinę gyvūnų kontrolę:
  • nustatytas rinkliavos dydis – 55 eurai;
  • gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos;
  • gavėjo kodas: 188659752;
  • įmokos kodas: 5742.
 • Nustatytos formos išsiuntimo šalies valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą sertifikatą (forma atitinka Reglamento (ES) 2021/403 II priedo 38 skyrių*).

              *žiūrėti aktualią redakciją.

Kokie dokumentai turi būti išduoti atlikus veterinarinę kontrolę pasienio veterinarijos poste?

 IšskleistiSuskleisti

Gyvūnų vežėjui atiduodama sertifikato patvirtinta kopija ir BSĮD (I ir II dalys). Siunta vežama tolesnei kontrolei iki paskirties vietos.

Kokie dokumentai turi būti užpildyti ir patvirtinti, paskirties vietos VMVT padaliniui atlikus veterinarinę kontrolę?

 IšskleistiSuskleisti

 • Siuntai atvykus į paskirties vietą, ją kontroliuojančio VMVT teritorinio padalinio veterinarijos gydytojas patvirtina gyvūnų atvykimą ir jų atitikimą teisės aktų reikalavimams, užpildydamas BSĮD III dalį.

Vadovaujantis Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-959 “Dėl Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo”, 28 ir 29 punktu:

- Perkelti ar įvežti į Lietuvos Respubliką katės, šunys ir šeškai turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre per 20 darbo dienų nuo atvežimo.

- Perkeltų ar įvežtų į Lietuvos Respubliką kačių, šunų ir šeškų, kurie neregistruoti Gyvūnų augintinių registre, savininkai dėl jų registravimo Gyvūnų augintinių registre kreipiasi į VMVT teritorinį padalinį pagal gyvūno augintinio laikymo vietą.

Daugiau informacijos

 
Kokius dokumentus pateikti muitinės pareigūnams?

 IšskleistiSuskleisti

 • Pasienio muitinės poste muitiniam tikrinimui turi būti pateiktas gyvūnas augintinis ir šie dokumentai:
  • muitinės deklaracija*,
  • užpildytas BSĮD (I ir II dalys).
*Muitinės deklaraciją pildo augintinio vežėjas (gabentojas) pasienio muitinės poste arba šią deklaraciją muitinei galima pateikti ją iš anksto užpildžius Keleivio portale (https://keleiviams.lrmuitine.lt/passenger/#!startWizard)
Daugiau aktualios informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje:
https://lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/naminiaigyvunai.

 

Daugiau informacijos galite rasti ir Europos Komisijos interneto svetainėje:
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-eu-imp...
 
 
Atnaujinta:
2022-01-11
Atgal