Jungtinė Karalystė

Sertifikato, skirto šunims, katėms ir šeškams pavyzdys

Nuoroda į visus JK sertifikatų pavyzdžius

Sertifikatai eksportui į Jungtinę Karalystę bus išduodami per TRACES NT sistemą. Sertifikatus išduoda VMVT teritorinio padalinio, kurio kontroliuojamoje teritorijoje ūkio subjektas vykdo veiklą, pareigūnai.

Eksporto tvarka

1. Nuo 2021 m. sausio 1 dienos iki 2022 m. liepos 1 dienoseksporto veterinarijos sertifikatai išduodami tik gyviems gyvūnams, gyvūnų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams bei gyvūninės kilmės maisto produktams, kuriems dėl užkrečiamų ligų taikomos papildomos saugos priemonės (pvz. dėl paukščių gripo).

Taip pat nuo 2021 m. sausio 1 dienos JK veikia IPAFFS sistema (produktų, gyvūnų, maisto ir pašarų importo sistema), kurios pagalba importuotojas informuoja JK kompetentingą instituciją apie importuojamą produktų siuntą ir jei reikia, siuntai suteikiamas unikalus UNN kodas. UNN kodas turės būti nurodomas tik ant anksčiau paminėtų gyvūnų ir jų produktų lydinčiųjų dokumentų.

Nuo 2021 m. sausio 1 dienos iki 2022 m. birželio 30 dienos reikalavimas išduoti veterinarijos sertifikatus gyvūninės kilmės produktams ir tam tikriems šalutiniams gyvūniniams produktams netaikomas (išskyrus tuos, kuriems taikomos papildomos saugos priemonės), eksportas vyksta be jokių papildomų reikalavimų ar pokyčių taip, kaip vyko iki JK išstojant iš ES.

2. Nuo 2022 m. sausio 1 dienos – reikalavimas, kad apie į JK atvykstančias produktų siuntas būtų pranešta per IPAFFS, taikomas visiems gyvūninės kilmės produktams, tai atlieka produktų siuntos importuotojas, ne vėliau, kaip likus 24 valandoms iki produktų siuntos atvykimo į JK.

Nuo 2022 m. sausio 1 dienos – apie į D. Britaniją atvykstančius didelės rizikos negyvūninės kilmės maistą ir pašarus importuotojas turi pranešti per IPAFFS (24 h prieš atvykstant į D. Britaniją).

3. Nuo 2022 m. liepos 1 dienos – visi gyvūninės kilmės produktai ir tam tikri šalutiniai gyvūniniai produktai turės būti lydimi veterinarinių sertifikatų, į D. Britaniją turės patekti per pasienio kontrolės postus ir bus atliekama dokumentinė, tapatybės ir fizinė kontrolė.

4. Nuo 2022 m. liepos mėn. vyks ir gyvų gyvūnų patikrinimai pasienio kontrolės postuose.

Žemiau pateikiame apibendrintą lentelę su esminiais pokyčiais gyvūninės kilmės maisto produktų eksporto srityje, kurie išskirstyti į 3 etapus:

  Nuo 2021-01-01 Nuo 2022-01-01 Nuo 2022-07-01
Gyvi gyvūnai

Pranešimas per IPAFFS*
UNN kodas
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)
Kontrolės priemonės paskirties vietoje

Pranešimas per IPAFFS*
UNN kodas
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)
Kontrolės priemonės paskirties vietoje

Pranešimas per IPAFFS*
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)
Patekimas per PVP
Kontrolė PVP**

Genetinės medžiagos produktai
(sperma, kiaušialąstės t. t.)

Pranešimas per IPAFFS*
UNN kodas
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)
Kontrolės priemonės paskirties vietoje

Pranešimas per IPAFFS*
UNN kodas
Veterinarijos sertifikatas
Kontrolės priemonės paskirties vietoje

Pranešimas per IPAFFS*
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)
Kontrolė PVP**

Gyvūninės kilmės maisto produktai Komerciniai dokumentai

Pranešimas per IPAFFS*

Pranešimas per IPAFFS*
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)
Kontrolė PVP**

Gyvūninės kilmės maisto produktai su papildomomis saugos priemonėmis

Pranešimas per IPAFFS*
UNN kodas
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)

Pranešimas per IPAFFS*
UNN kodas
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)

Pranešimas per IPAFFS*
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)
Kontrolė PVP**

Didelės rizikos ŠGP

Pranešimas per IPAFFS*
Komerciniai dokumentai

Pranešimas per IPAFFS*
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)

Pranešimas per IPAFFS*
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)
Kontrolė PVP**

Mažos rizikos ŠGP Komerciniai dokumentai Pranešimas per IPAFFS*

Pranešimas per IPAFFS*
Veterinarijos sertifikatas (TRACES)
Kontrolė PVP**

*Pranešimą apie į Didžiąją Britaniją atvykstančią siuntą per IPAFFS sistemą sukuria produktų Didžiojoje Britanijoje importuotojas.
**Produktų siuntos į Didžiosios Britanijos teritoriją turės patekti per tam skirtus pasienio kontrolės postus.

Iki 2021 metų pabaigos JK netaikys apribojimų ir draudimų žemiau pateiktų gyvūninės kilmės maisto produktų importui iš ES. Dėl apribojimų įgyvendinimo datos, bus sprendžiama metų gale.

Produktai Ribojimo priežastys Įtaka eksportui
Atšaldyta smulkinta mėsa (raudona mėsa) Smulkinta mėsa, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.13 punkte. – iškaulinėta ir susmulkinta mėsa, į kurią gali būti pridėta mažiau nei 1 % druskos. Draudimas taikomas atšaldytai smulkintai jautienai, avienai, ožkienai ir kiaulienai. Reikalavimas, kad eksportuojami produktai turi būti užšaldyti, nurodytas veterinarijos sertifikate. Atšaldytos smulkintos mėsos eksportas negalimas.
Atšaldyti mėsos pusgaminiai

Mėsos pusgaminiai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.15 punkte – tai šviežia mėsa, įskaitant smulkintą mėsą, į kurią pridėta maisto produktų, prieskonių arba priedų,, kurios vidinė ląstelių struktūra apdorojus nepakito – neprarado šviežios mėsos savybių.

Draudimas taikomas atšaldytiems jautienos, avienos, ožkienos, kiaulienos ir paukštienos pusgaminiams. Reikalavimas, kad eksportuojami produktai turi būti užšaldyti (neaukštesnėje kaip -18oC temperatūroje), nurodytas veterinarijos sertifikate.

Atšaldytų mėsos pusgaminių eksportas negalimas.
Visa smulkinta paukštiena

Smulkinta mėsa, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.13 punkte. – iškaulinėta ir susmulkinta mėsa, į kurią gali būti pridėta mažiau nei 1 % druskos.

Draudimas taikomas atšaldytai ir užšaldytai smulkintai paukštienai. Nėra suderinto veterinarijos sertifikato.

Smulkintos paukštienos eksportas negalimas.
Mechaniškai atskirtos paukštienos, Ratitae genties ir sumedžiotų paukščių mechaniškai atskirta mėsa

Draudimas atvėsintai ir šaldytai, mechaniškai atskirtai paukštienai taikomas, nes nėra suderinto eksporto veterinarijos sertifikato.

„Mechaniškai atskirta mėsa“ arba „MAM“ – tai produktas, gautas mechaninėmis priemonėmis nuėmus mėsą nuo kaulų, gautų mėsą iškaulinėjus, arba nuo paukščių skerdenų, kai raumens skaidulų struktūra suardoma arba pakeičiama.

Paukštienos MAM eksportas draudžiamas
Neklasifikuoti kiaušiniai Neklasifikuoti kiaušiniai yra kiaušiniai, kurie nebuvo vežami į pakavimo įmones arba dėl to, nes jie iškart vežami į maisto perdirbimo įmones, arba dar tik bus vežami į pakavimo centrus. Kiaušiniai, gabenami tiesiai į maisto produktų gamybos įmones yra vežami iš pirminio gamintojo ir yra neženklinti. Pirminiai gamintojai negali būti laikomi registruotomis įmonėmis sanitarinio ir fitosanitarinio sertifikavimo atveju, taip pat nėra suderintos formos veterinarijos sertifikato. Neklasifikuotų kiaušinių eksportas draudžiamas

 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad numatytos etapų datos ir atsirandantys reikalavimai gali kisti, todėl rekomenduojame informaciją reguliariai tikrinti ir JK vyriausybės tinklalapyje adresu: https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-prod...

Atnaujinta:
2021-09-16
Atgal