Negyvūninio pašaro tranzitas

Negyvūninio pašaro tranzito iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį kontrolė atliekama vadovaujantis Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ .

Negyvūninis pašaras vežamas tranzitu iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį per patvirtintus atitinkamo negyvūninio pašaro kontrolės PVP.

Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių įvežamų gyvūnų ir produktų veterinarinis tikrinimas, sąrašas 

Negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašas

Siuntos kontrolė ir reikalingi dokumentai

 

 

Atnaujinta:
2022-01-24
Atgal