Siuntos kontrolė ir reikalingi dokumentai

Vežant tranzitu iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį kiekvieną negyvūninio pašaro siuntą, atsakingasis asmuo turi pateikti originalų veterinarijos sertifikatą, atitikties deklaraciją ar kitą dokumentą, kuriuo patvirtinama pašaro sauga ir kokybė (toliau – atitikties dokumentas).

 Asmuo, atsakingas už siuntą, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už tranzitu vežamo negyvūninio pašaro siuntą pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2007, Nr. 138-5661; 2008, Nr. 36-1285) prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui.

Pasienio veterinarijos postuose tikrinami visų iš trečiųjų šalių į kitas trečiąsias šalis tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vežamo negyvūninio pašaro siuntų dokumentai.

Kilus įtarimui dėl pašaro siuntos tapatumo, PVP pareigūnas gali atlikti atitikties ir (ar) fizinį tikrinimą.

Visas išlaidas, susijusias su importuojamo pašaro valstybine veterinarine kontrole, pašaro siuntų sulaikymu, grąžinimu, sunaikinimu, specialiu apdorojimu, tyrimu, teisės aktų nustatyta tvarka apmoka atsakingasis asmuo.

Atgal