Siuntos kontrolė ir reikalingi dokumentai

Pasienio veterinarijos postuose tikrinami visų iš trečiųjų šalių į kitas trečiąsias šalis tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vežamo negyvūninio pašaro siuntų dokumentai.

Kilus įtarimui dėl pašaro siuntos tapatumo, PVP pareigūnas gali atlikti atitikties ir (ar) fizinį tikrinimą.

Vežant tranzitu iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį kiekvieną negyvūninio pašaro siuntą, atsakingasis asmuo turi pateikti originalų veterinarijos sertifikatą, atitikties deklaraciją ar kitą dokumentą, kuriuo patvirtinama pašaro sauga ir kokybė (toliau – atitikties dokumentas).

 Importuotojas ar asmuo, atsakingas už siuntą, prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamo negyvūninio pašaro siuntą pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442.

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 5742

Banko pavadinimas: http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Sąskaitos numeris: http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Už valstybinę veterinarinę kontrolę tranzito atveju:                                 

4.423.1.               gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių

siuntos įvažiavimą į Lietuvos Respubliką pasienio veterinarijos

poste                                                                                                   40 Eurų

 

Visas išlaidas, susijusias su importuojamo pašaro valstybine veterinarine kontrole, pašaro siuntų sulaikymu, grąžinimu, sunaikinimu, specialiu apdorojimu, tyrimu, teisės aktų nustatyta tvarka apmoka atsakingasis asmuo.

Atnaujinta:
2019-12-17
Atgal