Specialieji reikalavimai arklių tranzitui

Tranzitu per Europos Sąjungos teritoriją arklius galima vežti, jeigu:

1. Jie vežami iš trečiųjų šalių, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/659 I priede.

2. Kiekvieną arklį lydi originalus veterinarijos sertifikatas, atitinkantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/659 II priedo 1 dalies B skirsnyje nurodytą veterinarijos sertifikato pavyzdį.

Atnaujinta:
2020-01-14
Atgal