Gyvūnų tranzitas per Lietuvos teritoriją

Tranzitu iš trečiųjų šalių vežant gyvūnus per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus (PVP), reikia laikytis Reglamento (ES) 2019/2124 IV skyriaus reikalavimų ir gyvūnų, kuriems turi būti atlikta pasienio veterinarinė kontrolė, sąrašas yra nurodytas Reglamente Nr. 2019/2007.

Gyvūnų siunta turi būti įvežama į Europos Sąjungos (ES) teritoriją per įvežimo PVP, o išvežama per išvežimo PVP, nurodytą veterinariniuose dokumentuose.

Jei gyvūnai yra įvežami per Lietuvos Respublikos PVP, gyvūnų siuntas leidžiama vežti tik per Medininkų PVP, Kybartų kelio PVP ir Vilniaus oro uosto PVP, kurie yra patvirtinti atitinkamų gyvų gyvūnų kontrolei pagal VMVT direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. B1-963 ir tik iš šalių, esančių teisės aktais patvirtintų trečiųjų šalių sąraše, su atitinkamais teisės aktais patvirtintos formos veterinarijos sertifikatų originalais, išduotais trečiojoje šalyje.

Už tranzitu per ES teritoriją vežamą gyvūnų siuntą atsakingas veiklos vykdytojas, prieš atvežant siuntą į įvežimo į ES teritoriją  PVP, privalo ne vėliau kaip prieš 24 val. (arba prieš 4 val. dėl logistinių apribojimų) iki siuntos atvykimo į PVP pateikti informaciją apie siuntą per Traces NT sistemą, užpildydamas bendrojo sveikatos įvežimo dokumento (toliau – BSĮD) I dalį, o jo originalas, pasirašytas už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo, turi būti pateiktas  kartu su kitais siuntos lydimaisiais dokumentais, atvežus siuntą į PVP.

Prieiga prie TRACES NT sistemos suteikiama tik Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, pateikusiems prašymą per https://imvis.vmvt.lt.

Asmuo, atsakingas už siuntą, prieš ją pateikdamas veterinariniam tikrinimui įvežimo PVP, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už tranzitu vežamą gyvūnų siuntą pagal Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Atvykus gyvūnų siuntai į įvežimo PVP, asmuo, atsakingas už gyvūnų siuntą, veterinariniam tikrinimui turi pateikti šiuos originalius dokumentus:

1. Užpildytą BSĮD I dalį (pasirašytą).

2. Raštą, kuriame asmuo, atsakingas už siuntą, iš anksto įsipareigoja, kad trečioji šalis, į kurią įvežami gyvūnai, negrąžins gyvūnų siuntos, kuri transportuojama tranzitu, ir laikytis ES teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų apsaugą jų transportavimo metu, reikalavimų.

3. Veterinarijos sertifikatą, skirtą vežti tranzitu per ES teritoriją, kurio forma nustatyta specialiais ES teisės aktais.

4. Veterinarijos sertifikatą, skirtą trečiajai šaliai.

 

Kiekvienai tranzitu vežamai gyvūnų siuntai yra atliekami dokumentų, atitikties ir fizinis tikrinimai. Atlikęs veterinarinį tikrinimą, PVP valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo BSĮD II dalį, kurioje, atsižvelgęs į veterinarinio tikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl siuntos. Įvežimo PVP atlikęs veterinarinį tikrinimą, veterinarijos gydytojas asmeniui, atsakingam už siuntą, išduoda BSĮD, kuriame, atsižvelgiant į veterinarinio tikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl gyvūnų siuntos.

Atnaujinta:
2020-05-04
Atgal