Gyvūnų tranzitas per Lietuvos teritoriją

Tranzitu iš trečiųjų šalių vežant gyvūnus per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus (PVP), reikia laikytis Reglamento (ES) 2019/2124 IV skyriaus reikalavimų ir gyvūnų, kuriems turi būti atlikta pasienio veterinarinė kontrolė, sąrašas yra nurodytas Reglamente Nr. 2021/632.

Gyvūnų siunta turi būti įvežama į Europos Sąjungos (ES) teritoriją per įvežimo PVP, o išvežama per išvežimo PVP, nurodytą veterinariniuose dokumentuose.

Jei gyvūnai yra įvežami per Lietuvos Respublikos PVP, gyvūnų siuntas leidžiama vežti tik per Medininkų PVP, Kybartų kelio PVP ir Vilniaus oro uosto PVP, kurie yra patvirtinti atitinkamų gyvų gyvūnų kontrolei pagal VMVT direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. B1-963, ir tik iš šalių, esančių teisės aktais patvirtintų trečiųjų šalių sąraše, su atitinkamais teisės aktais patvirtintos formos veterinarijos sertifikatų originalais, išduotais trečiojoje šalyje.

Už tranzitu per ES teritoriją vežamą gyvūnų siuntą atsakingas veiklos vykdytojas, prieš atveždamas siuntą į įvežimo PVP ES teritorijoje, privalo ne vėliau kaip prieš 24 val. (arba prieš 4 val. dėl logistinių apribojimų) iki siuntos atvykimo į PVP pateikti informaciją apie siuntą per Traces NT sistemą, užpildydamas bendrojo sveikatos įvežimo dokumento (toliau – BSĮD-A) I dalį, o jo originalas, pasirašytas už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo, turi būti pateiktas  kartu su kitais siuntos lydimaisiais dokumentais, atvežus siuntą į PVP.

Prieiga prie TRACES NT sistemos suteikiama tik Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, pateikusiems prašymą per https://imvis.vmvt.lt.

Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas, prieš ją pateikdamas veterinariniam tikrinimui įvežimo PVP, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už tranzitu vežamą gyvūnų siuntą pagal Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Atvykus gyvūnų siuntai į įvežimo PVP, už gyvūnų siuntą atsakingas veiklos vykdytojas veterinariniam patikrinimui turi pateikti šiuos originalius dokumentus:

1. Užpildytą BSĮD-A I dalį (pasirašytą).

2. Veterinarijos sertifikatą, skirtą vežti tranzitu per ES teritoriją, kurio forma nustatyta specialiais ES teisės aktais.

3. Veterinarijos sertifikatą, skirtą trečiajai šaliai.

 

Kiekvienai tranzitu vežamai gyvūnų siuntai yra atliekami dokumentų, tapatumo ir fizinis patikrinimai. Atlikęs veterinarinį patikrinimą, PVP valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo BSĮD-A II dalį, kurioje, atsižvelgęs į veterinarinio patikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl siuntos. Įvežimo PVP veterinarijos gydytojas, atlikęs veterinarinį patikrinimą, už siuntą atsakingam veiklos vykdytojui išduoda BSĮD-A, kuriame, atsižvelgiant į veterinarinio patikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl gyvūnų siuntos.

 

Veislinių ir penėjimui skirtų galvijų tranzitas per Lietuvą iš Kaliningrado į Rusiją

Veisliniai ir penėjimui skirti galvijai, tranzitu vežami iš Kaliningrado srities į Rusijos Federaciją, gali būti vežami keliu per Lietuvos Respublikos teritoriją. Tokios siuntos turi būti įvežamos į Lietuvos Respubliką per įvežimo – Kybartų kelio pasienio veterinarijos postą (PVP), o išvežamos per išvežimo Medininkų PVP, ir negali būti iškraunamos Lietuvos Respublikoje.

Tokiai siuntai Kaliningrado srities veterinarijos gydytojas turi išduoti originalius dokumentus:

1. Veterinarijos sertifikatą, kurio forma turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 2021/403 II priedo 3 skyriuje pateiktą veterinarijos sertifikato pavyzdį BOV-X-TRANSIT-RU.

3. Sveikatos sertifikatą, kuriuo leidžiama netrukdomai įvežti gyvūnus į Baltarusijos Respubliką.

 

Specialieji reikalavimai arklių tranzitui

Tranzitu per Europos Sąjungos teritoriją arklius galima vežti, jeigu:

1. Jie vežami iš trečiųjų šalių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 2021/404 IV priede.

2. Kiekvieną arklį lydi originalus veterinarijos sertifikatas, parengtas pagal Reglamento (ES) Nr. 2021/403 15 straipsnyje nurodytą veterinarijos sertifikato pavyzdį.

Atnaujinta:
2022-04-06
Atgal