Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys gyvūninių produktų tranzitą

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, dėl paukštienos.

Komisijos sprendimas 2007/777/EB, dėl mėsos produktų, apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2010, dėl pieno produktų žmonių maistui.

Komisijos sprendimas 2003/779/EB, dėl žarnų.

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 119/2009, dėl triušienos ir žvėrienos.

Komisijos sprendimas 2000/572/EB,  dėl maltos mėsos gaminių.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, dėl mėsos.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, dėl šalutinių gyvūninių produktų, skirtų ne žmonių maistui.

 

Atgal