Siuntos kontrolė ir reikalingi dokumentai

Pasienio veterinarijos poste kiekvienai produktų siuntai yra atliekami dokumentų ir atitikties tikrinimai.

Produktų fizinis tikrinimas atliekamas įtarimo atveju.

Atlikęs veterinarinį tikrinimą, PVP valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo produktų siuntos veterinarinio įvežimo dokumento II dalį, kurioje, atsižvelgęs į veterinarinio tikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl produktų siuntos.

Pasienio veterinarijos posto valstybiniam veterinarijos gydytojui turi būti pateikta:

1. ES teisės aktais patvirtintos formos originalus veterinarijos sertifikatas (tranzitui/ sandėliavimui ar tranzitui), kurį išduoda šalies siuntėjos kompetentinga institucija.

2. Originalus veterinarijos sertifikatas skirtas trečiajai šaliai, kurį išduoda šalies siuntėjos kompetentinga institucija.

3 Veterinarinio įvežimo dokumento (VID) I dalis, užpildyta asmens, atsakingo už siuntą.

Atlikus veterinarinį tikrinimą pasienio veterinarijos poste, siuntai bus išduotas Veterinarinio įvežimo dokumentas, kuriame nurodomas valstybinio veterinarijos gydytojo priimtas sprendimas dėl siuntos.

Asmuo, atsakingas už siuntą, prieš ją pateikdamas veterinariniam tikrinimui įvežimo PVP, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už tranzitu vežamą gyvūninių produktų siuntą pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2007, Nr. 138-5661; 2008, Nr. 36-1285) nurodytą 4.29510. punkte.

Atgal