TRACES NT

Skaitmeninė platforma TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technologies) skirta pranešti, sertifikuoti ir stebėti prekybą gyvūnais, gyvūninės kilmės produktais, negyvūninės kilmės pašarais ir maistu, augalais, sėklomis, dauginamąja medžiaga, organinės kilmės prekėmis, mediena ir kitais susijusiais produktais, kurie yra maisto grandinės dalis.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  informuoja, vadovaujantis Europos Sąjungos Oficialios kontrolės reglamentu, nuo 2019 m. gruodžio 14 d. už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas prieš siuntos  atvežimą į pasienio veterinarijos postą (toliau – PVP) privalo ne vėliau kaip prieš 24 val. (arba prieš 4 val. dėl logistinių apribojimų) iki siuntos atvykimo į PVP pateikti informaciją apie siuntą TRACES NT sistema, užpildydamas bendrojo sveikatos įvežimo dokumento (toliau – BSĮD) I dalį, o jo originalas, pasirašytas už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo, turi būti pateiktas kartu su kitais siuntos lydimaisiais dokumentais atvežus siuntą į PVP.

Prisijungimui prie TRACES NT sistemos už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas turi pateikti nurodytos formos (skenuotą ir pasirašytą) prašymą IMVIS sistema, bei susikurti TRACES NT paskyrą.

TRACES NT už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo paskyros sukūrimo vadovas LT

TRACES NT už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo paskyros sukūrimo vadovas EN

Ilgiau kaip valandą nesant galimybės naudotis TRACES NT sistema arba viena iš jos funkcinių savybių, už siuntą atsakingi veiklos vykdytojai pasienio veterinarijos postams gali pateikti popierinę užpildytą ir pasirašytą BSĮD I dalį.

BSĮD–A skirtas gyvūnams, nurodytiems Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a punkte. Jo forma nurodyta Reglamento (ES) 2019/1715 II priedo 2 dalies A skirsnyje (BSĮD-A LT ir BSĮD-A EN).  

BSĮD–P skirtas produktams, nurodytiems Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies b punkte. Jo forma nurodyta Reglamento (ES) 2019/1715 II priedo 2 dalies B skirsnyje (BSĮD-P LT ir BSĮD-P EN). 

BSĮD–D skirtas negyvūniniams pašarams ir maisto produktams, nurodytiems Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies d punkte. Jo forma nurodyta Reglamento (ES) 2019/1715 II priedo 2 dalies D skirsnyje (BSĮD-D LT ir BSĮD-D EN). 

BSĮD pildymo vadovus galite rasti čia: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/Home.htm.

2020-11-19 už siuntą atsakingiems veiklos vykdytojams pravestų TRACES NT mokymų medžiaga.

Kilus klausimų dėl prisijungimo prie IMVIS sistemos prašome kreiptis į Informacinių sistemų skyriaus l. e. p. vedėją Simoną Chadauską (8 5) 249 1673, el. p. simonas.chadauskas@vmvt.lt

Kilus klausimų kaip pildyti BSĮD, ar norint pranešti su TRACES NT sistema susijusias problemas kreipkitės bendruoju el. paštas: traces@vmvt.lt arba į Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus specialistę Kristina Dainovskytę-Šustikę (8 5) 240 4350, el. p. kristina.sustike@vmvt.lt

 

Naudinga informacija:

2017 m. kovo 15 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą.

2019 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1715 kuriuo nustatomos oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisyklės (IMSOC reglamentas).

2019 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1013 dėl išankstinio pranešimo apie į Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas.

VMVT išduodami dokumentai: BSĮD-A

VMVT išduodami dokumentai: BSĮD-P

VMVT išduodami dokumentai: BSĮD-D

 


NAUJIENA

Atnaujinta:
2022-04-12
Atgal