Reimportas

Pasienio veterinarijos posto (PVP) valstybinis veterinarijos gydytojas leidžia reimportuoti ES kilmės produktų siuntas, kurias trečioji šalis grąžina, jeigu produktų siuntas lydi:

1. Originalus veterinarijos sertifikatas arba kompetentingos institucijos, išrašiusios produktus lydintį veterinarijos sertifikatą, patvirtinta kopija.

2. Trečiosios šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, kuriame nurodomos grąžinimo priežastys ir garantijos, kad buvo užtikrintos produkto laikymo ir transportavimo sąlygos, bei patvirtinama, kad produktų būklė nebuvo pakeista.

3. Jei vežama plombuotais konteineriais – vežėjo patvirtinimas, kad konteinerio turinys nebuvo pakeistas ar iškrautas.

4. Kompetentingos tarnybos, kuri išdavė veterinarijos sertifikatą, raštiškas sutikimas priimti produktų siuntą.

 

PVP produktų reimportuojamoms siuntoms atliekami dokumentų, atitikties tikrinimai ir fizinis tikrinimas, kilus įtarimui dėl produkto atitikties ar paskirties, atitikties gyvūnų sveikatos ar tinkamumo žmonių maistui reikalavimams, kad patvirtintų ar atmestų įtarimą dėl:

   - produkto atitikties ar tikrosios paskirties;

   - produkto atitikties garantijoms, nustatytoms teisės aktuose atitinkamam produktui;

   - produkto atitikties ES teisės aktuose nustatytoms gyvūnų ar visuomenės sveikatos garantijoms.

 

Produktų siunta yra tiesiogiai grąžinama nuo įvažiavimo PVP į produktų siuntos kilmės įmonę, kurioje buvo išduotas veterinarijos sertifikatas.

PVP valstybinis veterinarijos gydytojas, leidžiantis gabenti reimportuojamą siuntą, informuoja kompetentingą paskirties vietos veterinarijos  instituciją informacine TRACES sistema.

Visas išlaidas už reimportuojamą siuntą, įskaitant apžiūrą ir tikrinimus PVP, apmoka asmuo, atsakingas už siuntą, ar jo atstovas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1442 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Asmuo, atsakingas už reimportuojamą siuntą, prieš siuntos atvežimą į pasienio veterinarijos postą, pasienio veterinarijos posto, per kurį bus įvežama siunta, valstybiniam veterinarijos gydytojui privalo iš anksto perduoti informaciją (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) apie siuntą, t.y. užpildytą veterinarinio įvežimo dokumento (patvirtintas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 136/2004, nustatančiu produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką) I dalį, o šio dokumento originalas turi būti pateiktas pasienio veterinarijos posto valstybiniam veterinarijos gydytojui atvežus siuntą.

Išankstinė informacija apie gyvūninių produktų ar gyvūnų siuntą pasienio veterinarijos postams turi būti pateikiama tik informacine sistema TRACES. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. B1-752 “Dėl išankstinės informacijos pateikimo pasienio veterinarijos postams”

Prieigą prie TRACES sistemos suteikia VMVT Informacinių sistemų skyrius.

Atgal