Pašarai

Pašaras – natūralus, šviežias, konservuotas augalinis ar gyvūninis produktas, iš kurio pramoniniu būdu gautas produktas, taip pat šalutinis maisto produktas, skirtas gyvūnams šerti tiesiogiai arba juos sumaišius, į juos pridėjus ar nepridėjus pašarų priedų.

Pašaro priedas - tai medžiaga, mikroorganizmas arba preparatas (išskyrus pašarines žaliavas ir premiksus), dedamas į pašarus ar vandenį tam, kad atliktų bent vieną iš šių funkcijų (2003 m.  rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, 5 straipsnis):

- palankiai veikti pašarų savybes;

- palankiai veikti gyvulininkystės produktų savybes;

- palankiai veikti dekoratyvinių žuvų ir paukščių savybes;

- patenkinti gyvūnų mitybos poreikius;

- palankiai veikti gyvulininkystės produkcijos padarinius aplinkai;

- palankiai veikti gyvulininkystės produkciją, gyvūnų produktyvumą ar gerovę, visų pirma paveikdamas skrandžio ir žarnyno florą ar pašarų virškinamumą, arba

- turėti kokcidiostatinį ar histomonostatinį poveikį.

Pašaro papildas – pašaro mišinys, turintis daug tam tikrų medžiagų, naudojamas gyvūnų paros daviniui papildyti derinant jį su kitais pašarais.

Kombinuotasis pašaras – pašarinių žaliavų mišinys su pašaro priedais arba be jų, naudojamas kaip visavertis pašaras ar pašaro papildas gyvūnams.

Premiksas – tiesiogiai gyvūnams šerti neskirtas pašarų priedų mišinys arba vieno ar kelių pašarų priedų ir pašarinių žaliavų ar vandens mišinys, naudojamas kaip tam tikrų medžiagų šaltinis kombinuotiesiems pašarams gaminti.

Kokie dokumentai reikalingi norint atsivežti negyvūninius pašarus ir jais prekiauti iš Europos Sąjungos?

Tarp Europos Sąjungos šalių vyksta laisvas prekių judėjimas, kurio veiklai reikalingas komercinis dokumentas (sąskaita faktūra).

Atnaujinta:
2015-11-25
Atgal