Kas į Lietuvos Respubliką gali importuoti pašarus?

Į Lietuvos Respubliką pašarus importuoti gali:

1. Patvirtinti ir (ar) registruoti pašarų ūkio subjektai

2. ES patvirtinti ir (ar) registruoti pašarų ūkio subjektai
 

Reikalavimai negyvūninio pašaro importuotojui:

1. Atsakingas asmuo iš anksto turi informuoti pasienio veterinarijos postą (PVP) apie importuojamą į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntą, pateikdamas (elektroniniu paštu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) užpildytą išankstinės informacijos apie į Lietuvos Respubliką importuojamą negyvūninio pašaro siuntą lapą (1 priedas).

2. Importuojant į Lietuvos Respubliką ar ES šalį kiekvieną negyvūninio pašaro siuntą, atsakingas asmuo turi pateikti originalų veterinarijos sertifikatą, atitikties deklaraciją ar kitą dokumentą, kuriuo patvirtinama pašaro sauga ir kokybė (toliau – atitikties dokumentas).

3. Importuotojas ar asmuo, atsakingas už siuntą, prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamo negyvūninio pašaro siuntą pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442.

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 5742

Banko pavadinimas: http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Sąskaitos numeris: http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

4.422.8.     už valstybinę veterinarinę kontrolę importo atveju - siuntą negyvūninių pašarų produktų – 22 Eur.
4.421.4.     už importuojamo negyvūninio maisto ir negyvūninių pašarų, kuriems taikoma sustiprinta kontrolė ir išduodamas bendrasis įvežimo dokumentas, siuntos kontrolę – 25 Eur.

 

 

Atnaujinta:
2021-06-21
Atgal