Negyvūninio maisto importas iš trečiųjų šalių

Siekiant užtikrinti, kad į Lietuvos Respubliką būtų įvežamas saugus ir kokybiškas negyvūninis maistas, importuojant negyvūninį maistą iš trečiųjų šalių, taikoma:

Nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. įsigaliojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2021 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. B1-638 “Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. B1-255 „Dėl importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikoma sustiprinta valstybinė maisto kontrolė, sąrašo patvirtinimo“, su pakeitimu 2021 m. gegužės 24 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-423

Nuo 2020 m.lapkričio 1 d. įsigaliojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. B1-287 “Dėl prašymo dėl importuojamo neyvūninio maisto kontrolės atlikimo formos patvirtinimo"

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. B1-202 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 13 D. įsakymo NR. B1-256 „Dėl importuojamų Jungtinių Amerikos Valstybių kilmės ryžių produktų, kurie galėtų būti užteršti genetiškai modifikuotu organizmu „LL RICE 601“, valstybinės kontrolės“ pakeitimo“

Kiti specialiuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyti reikalavimai

VMVT pažyma apie negyvūninio maisto netinkamumą maistui


Ekologiškas negyvūninis maistas

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Europos Komisijai gairės, kuriose nurodomos sugriežtintos kontrolės priemonės  importuojamiems ekologiškiems produktams iš trečiųjų šalių:

Guidelines on additional official controls on products originating from China (taikomos nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31)

Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation (taikomos nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, Turkijai nuo 2021-03-01 iki 2021-12-31)

Daugiau informacijos galite rasti ir Europos Komisijos interneto svetainėje

 

 

 

Atnaujinta:
2021-08-06
Atgal