Kontrolė

Muitinės departamento ir Valstybės sienos apsaugos pareigūnams naudojant skanavimo ir kitas rizikos vertinimu paremtas kontrolės priemones ir aptikus draudžiamus įvežti gyvūninius produktus asmeniniame bagaže, keleiviams suteikiama galimybė savanoriškai išmesti maisto produktus į atitinkamai pažymėtą konteinerį.

Jo turinys vėliau yra saugiai sunaikinamas tokia veikla užsiimančioje įmonėje.

Keleiviui nesutikus, maisto produktai konfiskuojami, o asmuo nubaudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2009 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. B1-196/1B-244/4-314 „Dėl Gyvūninių produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių asmeniniam vartojimui, valstybinės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Atnaujinta:
2021-09-29
Atgal