Gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų, šieno ir šiaudų įvežimas į Europos Sąjungos teritoriją iš trečiųjų šalių

Gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų, šieno ir šiaudų (toliau – prekės) įvežimo į Europos Sąjungą (toliau – ES) iš trečiųjų šalių pasienio veterinarinę kontrolę nustato Reglamento Nr. 2017/625 V skyriaus II skirsnis ir prekių, kurioms turi būti atlikta pasienio veterinarinė kontrolė, sąrašas yra nurodytas Reglamente Nr. 2021/632.

Importuoti prekes gali tai veiklai patvirtintas ūkio subjektas.

Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas prieš jos atvežimą į pasienio veterinarijos postą (toliau – PVP) privalo ne vėliau kaip prieš 24 val. (arba prieš 4 val. dėl logistinių apribojimų) iki siuntos atvykimo į PVP pateikti informaciją apie siuntą per Traces NT sistemą, užpildydamas bendrojo sveikatos įvežimo dokumento (toliau – BSĮD) I dalį, o jo originalas, pasirašytas už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo, turi būti pateiktas kartu su kitais siuntos lydimaisiais dokumentais atvežus siuntą į PVP.

Prieiga prie TRACES NT sistemos suteikiama pateikus prašymą per https://imvis.vmvt.lt.

Kiekvienai prekių siuntai yra atliekamas dokumentų patikrinimas ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atliekamas tapatumo ir fizinis patikrinimai, taip pat imami mėginiai laboratoriniams tyrimams.

Prekės gali būti įvežamos į ES teritoriją tik iš:

1. trečiųjų šalių, nustatytų teisės aktais,

2. trečiųjų šalių, jei trečioji šalis turi patvirtintą likučių planą, kai importuojami gyvūniniai produktai maistui,

3. ES patvirtintų trečiųjų šalių įmonių, iš kurių į ES teritoriją galima vežti gyvūninius maisto produktus, spermą ir embrionus, šalutinius gyvūninius produktus.

Prekių siuntas turi lydėti teisės aktais nustatytos formos oficialaus veterinarijos gydytojo trečiojoje šalyje išduotas originalus veterinarijos sertifikatas, kuris gali būti pateiktas per IMSOC sistemą.

 

Tam tikroms prekėms iš tam tikrų trečiųjų šalių gali būti nustatytos specialios įvežimo į ES sąlygospatvirtintos ES teisės aktais.

Atlikęs veterinarinį patikrinimą, PVP valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo BSĮD II dalį, kurioje, atsižvelgęs į veterinarinio patikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl prekių siuntos.

Importuotojas ar už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamą prekių siuntą pagal Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, prieš pateikdamas siuntą veterinariniam patikrinimui.

 

Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys gyvūninių prekių importą

Specialiosios importo sąlygos (pagal Europos Sąjungos teisės aktus)

Europos Komisijos informacija dėl pasienio veterinarinės kontrolės

Europos Sąjungos šalių narių pasienio veterinarijos postai

Europos Sąjungos valstybių narių patvirtintos maisto tvarkymo įmonės

Europos Sąjungos valstybių narių patvirtintos šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės

 

Atnaujinta:
2021-09-28
Atgal