Gyvūnų įvežimas į Europos Sąjungos teritoriją iš trečiųjų šalių

Gyvūnų įvežimo į Europos Sąjungos (ES) teritoriją iš trečiųjų šalių pasienio veterinarinę kontrolę nustato Reglamento Nr. 2017/625 V skyriaus II skirsnis ir gyvūnų, kuriems turi būti atlikta pasienio veterinarinė kontrolė, sąrašas yra nurodytas Reglamente Nr. 2021/632.

Jei gyvūnai įvežami per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus (PVP), gyvūnų siuntas leidžiama importuoti tik per Medininkų PVP, Kybartų kelio PVP ir Vilniaus oro uosto PVP, kurie yra patvirtinti atitinkamų gyvų gyvūnų kontrolei (VMVT direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-963).

Gyvūnai gali būti įvežami į ES teritoriją tik iš:

1. trečiųjų šalių, nustatytų teisės aktais,

2. trečiųjų šalių, jei trečioji šalis turi patvirtintą likučių planą, kai importuojami gyvūnai skerdimui.

Gyvūnų siuntą turi lydėti teisės aktais nustatytos formos oficialaus veterinarijos gydytojo trečiojoje šalyje išduotas originalus veterinarijos sertifikatas, kuris gali būti pateiktas per IMSOC sistemą.

Už gyvūnų siuntą atsakingas veiklos vykdytojas prieš jos atvežimą į PVP privalo ne vėliau kaip prieš 24 val. (arba prieš 4 val. dėl logistinių apribojimų) iki siuntos atvykimo į PVP pateikti informaciją apie siuntą per Traces NT sistemą, užpildydamas bendrojo sveikatos įvežimo dokumento (toliau – BSĮD) I dalį, o jo originalas, pasirašytas už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo, turi būti pateiktas kartu su kitais siuntos lydimaisiais dokumentais, atvežus siuntą į PVP.

Prieigą prie TRACES NT sistemos suteikiama pateikus prašymą per https://imvis.vmvt.lt.

Kiekvienai siuntai yra atliekami dokumentų, atitikties ir fizinis tikrinimai. Atlikęs veterinarinį tikrinimą, PVP valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo BSĮD II dalį, kurioje, atsižvelgęs į veterinarinio tikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl siuntos.

Importuotojas ar už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamą prekių siuntą pagal Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui.

 

Europos Komisijos informacija dėl pasienio veterinarinės kontrolės

ES teisės aktai, reglamentuojantys gyvūnų įvežimą į ES

Atnaujinta:
2021-04-28
Atgal