Šiaurės Makedonija

Sertifikatai

Certificates

Nr.

No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

Gyvūninės kilmės maisto produktams

For foods of animal origin

1 Mėsos produktams, apdorotiems skrandžiams, pūslėms ir žarnoms 2020-11-09
2

Žuvininkystės produktams, skirtiems žmonėms vartoti

2019-08-07
3 Paukštienos eksportui 2020-03-31
4 Mėsos pusgaminiams eksportuojamiems į Šiaurės Makedonijos Respubliką 2020-10-15
5 Žmonių maistui  skirtiems pieno produktams gautiems iš karvių, avių, ožkų ir buivolių pieno iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti į Šiaurės Makedonijos Respubliką 2019-11-20
6

For import of fresh meat, including minced meat, of domestic bovine animals (Including Bison and Bubalus species and their cross-breeds)

2019-11-13
7 For import of fresh meat, including minced meat, of domestic porcine animals (Sus scrofa) 2019-11-13
8 For dairy products for human consumption from third countries or parts thereof listed in Annex 6 Part 7 column C of  Book of rules*, or equivalent column C of Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 2019-11-13
9 For animal casing 2019-11-13
10 For specified pathogen-free eggs 2019-11-13
11 For minced meat derived from turkey(1) and mechanically separated meat of poultry 2019-11-13
12 For eggs  2019-11-13
13 For egg products 2019-11-13
14 Composite products intended for human consumption  2019-11-13
15 For lard or rendered fats intended for human consumption 2019-11-13
16 For honey, royal jelly and other apiculture products intended for human consumption 2019-11-13
17 For chilled, frozen, shelled, cooked, prepared or preserved snails intended for human consumption 2019-11-13
18 For processed animal protein intended for human consumption 2019-11-13

Gyvūnams

For animals

19 For breeding or productive poultry other than ratites 2019-11-13
20 For day-old chicks other than of ratites 2019-11-13
21 For hatching eggs of poultry other than ratites 2019-11-13
22 For slaughter poultry and poultry for restocking game supplies other than ratites 2019-11-13
23 For certain birds other than poultry 2019-11-13
24 For other animals from holdings (ungulates, birds, lagomorphs, dogs, cats and ferrets) 2019-11-13

Kita

Other

25 Konservuotam gyvūnų augintinių pašarui, skirtam išsiųsti į Šiaurės Makedonijos Respubliką arba per ją tranzitu 2021-09-23
26 Perdirbtam gyvūnų augintinių pašarui, išskyrus konservuotą gyvūnų augintinių pašarą, skirtą išsiųsti į Šiaurės Makedonijos Respubliką arba vežti per ją tranzitu 2021-09-23
Atnaujinta:
2021-09-23
Atgal