Serbija

Sertifikatai

Certificates

Nr.

No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

Gyvūninės kilmės maisto produktams

For foods of animal origin

1 Medaus ir bitininkystės produktų 2017-12-14
2 Žmonių maistui skirtų sudėtinių produktų, eksportuojamų į Serbijos Respubliką, veterinarijos sertifikatas 2016-12-27
3

Paukštienai

2016-12-27
4

Mėsos produktams – privaloma pildyti su priedu

2019-03-14
5

Pieno produktams

2014-11-27
6

Šviežiai jautienai

2019-03-14
7

Mėsos pusgaminiams

2014-08-21
8 Veterinarinis sertifikatas importuojamiems žuvininkystės produktams skirtiems žmonių vartojimui 2019-09-16

Gyvūnams

For animals

9 Veterinarijos serifikatas registruotiems veisliniams arkliams 2015-05-11
10 Veterinarijos sertifikatas gyvūnams augintiniams 2013-02-01
11 Ruoniai į Serbija 2009-06-08

Pašarams

For animal feed

12

Perdirbtam gyvūnų augintinių ėdalui, išskyrus konservuotą gyvūnų augintinių ėdalą

2019-03-19
13

Konservuotam gyvūnų augintinių ėdalui

2019-03-19
14

Šunų kramtalams

2019-03-19

Kitiems gyvūninės kilmės produktams

For other products of animal origin

15 Apdorotiems kanopinių gyvūnų kailiams ir odoms, eksportuojamiems arba vežamiems tranzitu į /per Serbijos Respubliką 2019-05-10

 

Kiti reikalavimai

Other requirements

Nr.

No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

1 Sertifikato mėsos produktams priedas 2014-08-21

 

Atnaujinta:
2021-05-24
Atgal