Libanas

Patvirtintų įmonių sąrašas

List of approved establishments

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

1

Libanas - įmonių patv.

2017-11-29

 

Sertifikatai

Certificates

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

Gyvūnams

For animals

1

Sertifikatas galvijams skerdimui i Libana

2014-08-13

Gyvūninės kilmės maisto produktams

For foods of animal origin

2

Jautienai

2014-08-12
3

Mėsos produktams

2014-08-12
4

Paukštienai

2014-08-12
5

Žuvininkystės produktams

2014-08-12
Atnaujinta:
2021-05-24
Atgal