JAV

Patvirtintų įmonių sąrašas

List of approved establishments

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

1 Patvirtintų mėsos įmonių sąrašas 2021-09-17
2 Patvirtintų eksportui į JAV mėsos ir mėsos produktų gamybos kategorijos 2018-09-20

 

Sertifikatai

Certificates

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

Gyvūnams

For animals

1

Arkliai US A3

Arkliai US A3 sertifikato pavyzdys

2017-12-08

Gyvūninės kilmės maisto produktams

For foods of animal origin

2 Mėsos produktams 2017-11-10
3

Šviežiai mėsai ir mėsos subproduktams

2016-01-26
4 Pienui ir pieno produktams 2015-08-13
5

Žuvininkystės produktams

2008-10-10
6 Koldūnams, blyneliams (kurių sudėtyje yra pieno produktų) 2014-10-24

 

 

Informacija dėl JAV reikalavimų

JAV norminių dokumentų sąvadas
Naudingos nuorodos ir mokymų medžiaga
Reikalavimai kiaušinių gaminių eksportui į JAV
Atnaujinta:
2021-09-17
Atgal