Izraelis

Patvirtintų įmonių sąrašas

List of approved establishments

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

1 Patvirtintų mėsos įmonių sąrašas 2017-11-16
2 Patvirtintų gyvūnų augintinių pašaro gamybos įmonių sąrašas 2021-08-04

 

Sertifikatai

Certificates

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

Gyvūnams

For animals

1 Iš Lietuvos Respublikos į Izraelį eksportuojamų bezdžionių veterinarijos sertifikatas 2018-07-20
2 Veterinarijos sertifikatas avinams ir ožiams penėjimui 2018-08-17
3 Veterinarijos sertifikatas šunims, katėms ir šeškams 2019-09-24
4 Veterinarijos sertifikatas penimiems veršeliams 2021-01-07
5 Skerstiniems galvijams 2016-05-03

Gyvūninės kilmės maisto produktams

For foods of animal origin

6

Žuvininkystės produktams

2013-06-17

Pašarams

For animal feed

7

Įmonių, gaminančių pieno pakaitalus pieno produktus gyvūnų šėrimui skirtų eksportuoti į Izraelį, sertifikatas 2011 01

2011-01-19
8 Įmonių, gaminančių šunų kramtalus skirtus eksportuoti į Izraelį, sertifikatas 2021-08-03
9 Veterinarijos sertifikatas pašariniams pieno pakaitalams 2011-01-19
10 Įmonių, gaminančių gyvūnų augintinių maistą skirtą eksportuoti į Izraelį, sertifikatas 2021-08-03
11 Įmonių, gaminančių produktus gyvūnų šėrimui skirtų eksportuoti į Izraelį, sertifikatas 2011 01 2011-01-19
12 Šunų kramtalų, sudėtyje turinčių gyvūninių sudedamųjų medžiagų,eksportuojamo į Izraelį veterinarijos sertifikatas 2021-08-03
13

Veterinarijos sertifikatas gyvūniniam gyvūnų augintinių pašarui

2021-08-03
14

Veterinarijos sertifikatas gyvūnų pašarams

2011-01-19

 

Kiti reikalavimai

Other requirements

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

1 Reikalavimai skerdyklų patvirtinimui 2017-11-16
2 Humaniško košerinio skerdimo gairės 2017-11-16
3 Šunų ir kačių importo reikalavimai ir veterinarijos sertifikatas 2010 05 2010-05-27

 

Atnaujinta:
2021-08-05
Atgal