Čilė

Patvirtintų įmonių sąrašas

List of approved establishments

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

1 Patvirtintų pieno įmonių sąrašas 2021-04-16
2 Patvirtintų kiaušinių įmonių sąrašas 2021-01-07

 

Sertifikatai

Certificates

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

Gyvūninės kilmės maisto produktams

For foods of animal origin

1

Jautienai ir jos produktams

2017-08-22
2 Pienui ir pieno produktams 2017-01-31

Genetinės medžiagos produktams

For germinal products

3 Veterinarijos sertifikatas šunų spermai 2016-01-05
Atnaujinta:
2021-05-24
Atgal