Informacija dėl JAV reikalavimų

Mėginių ėmimas, tyrimas ir kitos patikros procedūros, susijusios su mėsos ir paukštienos produktų nacionaline likučių programa

SUSTIPRINTO TIKRINIMO BANDYMŲ (IVT - INTENSIFIED VERIFICATION TESTING) PROTOKOLAS, SKIRTAS GAMINIŲ, KONTAKTINIŲ PAVIRŠIŲ IR APLINKOS PAVIRŠIŲ MĖGINIŲ ĖMIMUI, SIEKIANT APTIKTI LISTERIA MONOCYTOGENES (Lm) ARBA SALMONELLA SPP. BAKTERIJŲ

Letalumo ir stabilizavimo tikrinimo prcedūros

POSKERDIMINIS GYVULIŲ TIKRINIMAS

Įsipareigojimai, susiję su užsienio gyvūnų ligomis (ugl) ir būklės, apie kurias būtina pranešti

Įstaigos tyrimų duomenų peržiūra, atliekama inspektavimo programos darbuotojų

Įmonės maisto saugos sistemos tikrinimas

Tikrinimo veikla, skirta šiga toksiną gaminančioms žarnyno ląstelėms (stec) neapdorotuose jautienos produktuose

Mėsos ir paukštienos produktų atšaukimas

Listeria monocytogenes (Lm) REGLAMENTAVIMO ir Listeria monocytogenes (RLm) ĮPRASTINĖS RIZIKOS ANALIZE PAGRĮSTOS MĖGINIŲ PAĖMIMO PROGRAMOS VERIFIKAVIMO PROCEDŪROS MAISTO SAUGOS ĮVERTINIMO PAREIGŪNAMS (MSIP) (Enforcement, Investigation and Analysis Officers)

Mėsos pašalinimo nuo kaulų patikros veikla naudojant jautienos šonkaulių žaliavą

Listeria monocytogenes (Lm) patikros procedūrų reglamentas ir paruoštų vartoti (Ready-to-Eat (RTE)) produktų mėginių ėmimo programa

Konservavimo procesų, kurie vykdomi laikantis konservavimo reglamentų nuostatų, patikros procedūros

Saugios ir tinkamos sudedamosios dalys, naudojamos mėsos, paukštienos ir kiaušinių produktų gamyboje

Humaniškas elgesys su gyvuliais ir jų skerdimas

2015 m. lapkričio 27 d. mokymai "Mėsos ir mėsos produktų eksportas į JAV".

JAV reikalavimai maisto ženklinimui

Sanitarijos standartinės veiklos programos reikalavimai

Rekomendacijos kaip užtikrinti tinkamą mėsos produktų terminį apdorojimą ir atvėsinimą po terminio padorojimo

JAV mokymai eksportui (ZIP) 43 MB

JAV mokymams (ZIP) 22 MB

VMVT direktoriaus 2012 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. B1-537 "Dėl rekomendacijų kaip užtikrinti Listeria monocytogenes kontrolę patvirtinimo"

VMVT direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. B1-577 "Dėl kasdieninės valstybinės veterinarinės priežiūros"

VMVT direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. B1-578 "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. B1-508 "Dėl gyvūninio maisto saugos reikalavimų" pakeitimo"

Įmonių patvirtinimo tvarka eksportui į JAV

Reikalavimai kiaušinių gaminių eksportui į JAV

 

 

Atnaujinta:
2018-03-09
Atgal