Paskelbta EFSA metinė ataskaita

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) savo tinklapyje paskelbė 2015 metinę ataskaitą dėl mokslinio bendradarbiavimo maisto saugos rizikos vertinimo srityje.

Šioje metinėje ataskaitoje atsispindi, kaip 2015 m. mokslinio bendradarbiavimo srityje atlikti darbai sustiprino bendradarbiavimą su EMST partneriais ir pagerino operatyvų apsikeitimą informacija, praktine patirtimi ir žiniomis, siekiant apsaugoti Europos vartotojų sveikatą.

2015 m. ženkliai išaugo ES valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo efektyvumas. Tad EFSA Patariamasis forumas ėmėsi pagrindinio vaidmens formuojant šį bendradarbiavimą, vertinant jo veiksmus, siekiant plėsti mokslinį rizikos vertinimą Europoje.

Siekdama parengti ES rizikos vertinimo darbotvarkę, EFSA užsakė Delphi tyrimą, kurio tikslas – nustatyti pagrindinius valstybių narių prioritetus kitiems metams maisto saugos srityje. Valstybės narės vis dažniau vaidina pagrindinį vaidmenį priežiūros veikloje ir susitariant tarpusavyje bei su EFSA dėl aktualių bendrų mokslinių projektų temų.

Kontaktinių asmenų (focal points) parama savo šalies nariams Patariamajame forume įgyvendinant daugybę projektų valstybių narių lygiu suvaidino lemiamą vaidmenį bendradarbiavimo srityje. Kontaktinių asmenų siūlomų teminių dotacijų skyrimas – tai EFSA veiklos, kuria siekiama skatinti mokslinį bendradarbiavimą ES per inovatyvius tinklaveikos projektus, pavyzdys.

EFSA ir toliau siekia spręsti tiek ES seserinėms institucijoms, tiek Europos Komisijai svarbius mokslinius klausimus. Tačiau mokslinis bendradarbiavimas toli peržengia Europos ribas. EFSA užmezga santykius su bendrus tikslus ir iššūkius turinčiais tarptautiniais partneriais. To pavyzdžiu gali būti santykių užmezgimas su ES kaimynystės valstybėmis ir ES narystei besirengiančiomis valstybėmis bei, dar toliau, su institucijomis visame pasaulyje.


Visa ataskaita anglų kalba

 

Atnaujinta:
2016-08-10
Atgal