EFSA veiklos atspindžiai Lietuvoje – ekspertų susitikimas

EFSA veiklos atspindžiai Lietuvoje – ekspertų susitikimas

Šių metų gegužės pabaigoje, nuolatinio Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) atstovo Lietuvoje kvietimu, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute susitiko EFSA Patariamojo forumo (AF) nariai, kontaktiniai asmenys (FP) ir nacionaliniai atstovai, dalyvaujantys  įvairiuose EFSA moksliniuose tinkluose ir darbo grupėse. Susitikime dalyvavo atstovai iš Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno technologijos universiteto, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto.

Susitikimo dalyvius pasveikinusi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji patarėja bei EFSA nuolatinė atstovė Lietuvoje Jurgita Savickaitė pabrėžė, kad glaudesnio bendradarbiavimo skatinimas tarp skirtingų institucijų ir įvairių EFSA darbo grupių atstovų yra vienas iš pagrindinių prioritetų, nuolatinio EFSA atstovo Lietuvoje veikloje. „Šis susitikimas – pirmasis iš eilės numatytų. Jų metu didžiausią dėmesį skirsime ne tik glaudesnių tarpusavio ryšių formavimui, bet ir aktualios informacijos apie EFSA veiklą sklaidai. Be to, geresnei komunikacijai turėtų pasitarnauti ir planuojamas šiemet atnaujinti nuolatinio EFSA atstovo Lietuvoje internetinis puslapis“, – pristatydama artimiausius planuojamus darbus sakė J. Savickaitė.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja ir EFSA kontaktinio asmens Lietuvoje pavaduotoja Giedrė Čiuberkytė dalyviams EFSA AF narių, FP ir nacionalinių atstovų EFSA moksliniuose tinkluose veiklos koordinavimo gaires. Be to pristatytas ir Lietuvos įsitraukimas į EFSA veiklą pagal Reglamento 36 straipsnio nuostatas, t.y. įvairių mokslo ir rizikos vertinimo institucijų bendradarbiavimas.

Snieguolė Ščeponavičienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja ir nuolatinio EFSA atstovo Lietuvoje pavaduotoja, su dalyviais pasidalino paskutinio FP susitikimo, vykusio 2016 m. gegužės 11-12 d. Zagrebe (Kroatijos Respublika), rezultatais, nagrinėtomis temomis ir aktualijomis.

Susitikimo metu EFSA mokslinių tinklų atstovai pristatė jų darbo grupėse nagrinėjamas temas ir aktualijas, pasidalino kitų ES šalių patirtimi, iškėlė jiems kylančias problemas ir klausimus, kuriuos sprendžiant būtų naudinga nuolatinio EFSA  atstovo Lietuvoje pagalba. Susirinkusiems taip pat pristatyta šių metų spalio mėnesį numatoma suorganizuoti konferencija antimikrobinio rezistentiškumo aktualijoms, į kurią planuojama pakviesti kolegas iš užsienio valstybių, kitų institucijų.

Susitikimo programa ir pranešimas


Atnaujinta:
2016-08-10
Atgal