EFSA nuolatinis atstovas Lietuvoje

EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje misija – užtikrinti ir plėtoti tinkamą bendradarbiavimą tarp EFSA ir atitinkamų rizikos vertinimo, kontrolės, mokslinių tyrimų institucijų, kitų socialinių partnerių Lietuvoje.

Uždaviniai:

   - užtikrinti reikiamą techninę paramą ir tinkamą bei efektyvų informacijos pateikimą Lietuvos atstovams EFSA patarėjų forume, mokslo komitetuose ir platformose;

   - koordinuoti organizacijų, įsitraukusių į EFSA veiklą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 36 straipsnį veiklą;

   - teikti informaciją visuomenei apie EFSA ir atskirose valstybėse vykdomą rizikos valdymą bei mokslinius tyrimus.

2016 m. EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje veiklos programa


Nacionaliniai EFSA nuolatiniai atstovai


Nuolatinė EFSA atstovė Lietuvoje - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji patarėja Jurgita Savickaitė, tel. (8 5) 249 1614, mob. (8 612) 57 988, el. paštas jsavickaite@vet.lt ; efsa.focalpoint@vet.lt

 

Atnaujinta:
2016-09-07
Atgal