Dažnai užduodami klausimai

 • Parduodant įmonei gyvulį: karvę, jautį, prieauglį mėsai, ar koks procentas atskaičiuojamas, ar ne, sakoma, kad 5 procentai atskaičiuojami, ar tai tiesa?

  Gyvulio skerdimui pardavimo kaina ir jo svorio atskaičiavimo procentas yra pardavėjo (gyvulio savininko) ir jo pirkėjo (skerdyklos) susitarimo reikalas. Nėra nustatyta, kiek procentų perkant gyvulį reiktų atskaičiuoti, kaip skerdimo nuostolius dėl gyvulio papildomo šėrimo, kad padidėtų jo svoris, prieš parduodant, ar dėl to, kad gyvulys parduodamas nešvarus ir pan. Gyvulių supirkėjai (tarpininkai tarp gyvulio pardavėjo ir skerdyklos) superka gyvulius pagal jų svorį ir patys nurodo, kokio dydžio procentą atskaičiuos nuo gyvojo gyvulio svorio. Skerdyklos atsiskaito su pardavėjais pagal paskersto gyvulio skerdenos kokybę (galvijų ir kiaulių skerdenos pagal kokybės rodiklius skirstomos į kategorijas) arba gali atsiskaityti pagal svorį, taip pat nurodydamos, kiek procentų bus atskaičiuota nuo gyvojo gyvulio svorio.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Noriu ūkininkauti ir auginti vištas dedekles kiaušiniams, kaip galėčiau gauti pakuotojo kodą, ar yra kokie specialūs reikalavimai? Kiek laiko užtrunka ir kiek kainuoja kodų gavimas? Gal yra dar kas nors, ką turėčiau žinoti prieš pradedant ūkininkauti?

  Kiaušinių tiekimo į mažmeninę prekybą tvarką nustato 2008 m. birželio 23 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų. Be kitų reikalavimų jis nustato į mažmeninę prekybą tiekiamų kiaušinių pakavimo ir ženklinimo reikalavimus. Jokie kiaušinių ženklinimo ir rūšiavimo reikalavimai netaikomi gamintojams, laikantiems ne daugiau kaip 50 vištų ir prekiaujantiems kiaušiniais turgavietėje, o prekybos vietoje nurodant gamintojo vardą, pavardę ir adresą. 
  Jeigu Jūs ruošiatės laikyti virš 350 vištų dedeklių ir tiekti  kiaušinius į mažmeninės prekybos tinklą, pirmiausia turėsite kreiptis į teritorinę VMVT, kuri Jūsų ūkį įregistruos kaip ūkį, laikantį dedekles vištas, suteiks registracijos numerį, kuriuo ženklinsite ūkyje pagamintus kiaušinius. Kadangi kiaušinius tieksite į mažmeninės prekybos parduotuves, prekybai turėsite atrinkti A klasės kiaušinius, suženklinti gamintojo kodu, juos išrūšiuoti pagal svorį ir sudėti į pakuotes. Taip pat galima tiekti ir neišrūšiuotus kiaušinius pagal svorį, paženklinant pakuotes, kad tai skirtingų dydžių kiaušiniai, ir nurodant minimalų kiaušinių svorį gramais. Rūšiavimo (pakavimo) veiklai Jums reikės įsirengti ir kiaušinių rūšiavimo-pakavimo patalpą, o teritorinė VMVT suteiks šiai veiklai veterinarinio patvirtinimo numerį.

  Tuo atveju, jeigu kiaušinius pardavinėtumėte gamybos vietoje iš ūkio ar turguje, kiaušinių rūšiavimas neatliekamas, o kiaušiniai privalo būti tik suženklinti gamybos vietos numeriu ir sudėti į pakuotes. Prieš užsiimant dedeklių vištų ūkio steigimu, rekomenduojame kreiptis į teritorinę VMVT, kurios kontrolės teritorijoje Jūs vykdysite veiklą, kuri suteiks išsamią informaciją tokios veiklos klausimais.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Noriu važiuoti kartu su gyvūnu augintiniu (šunimi) į kitą ES valstybę, kokių dokumentų reikia?

  Reikalavimai gyvūnui augintiniui vykti į nekomercinę kelionę, kai jį lydi savininkas ir kurios tikslas nėra parduoti gyvūną augintinį arba perduoti nuosavybės į jį teises (vykstant į parodas, atostogauti ar pan.):
  1. Ženklinimas poodine mikroschema.
  2. Vakcinacija nuo pasiutligės arba Deklaracija (pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 str. numatytas išimtis jaunesniems gyvūnams augintiniams).
  3. Gyvūno augintinio pasas.
  Už nekomerciniais tikslais vežamą gyvūną vežimo metu atsako gyvūno savininkas.
  Savininkas – fizinis asmuo, kuris identifikavimo dokumente nurodytas kaip savininkas.
  Daugiau informacijos apie gyvūno ženklinimą, vakcinaciją, pasą galima rasti adresu: https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-gerove/gyvunu-vezimas-k...

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-04

 • Vykstu su gyvūnu augintiniu (šunimi) į Šveicariją (trečiąją šalį), ar reikalingi papildomi dokumentai?

  Atsižvelgiant į tai, kad kiekviena trečioji šalis turi konkrečius reikalavimus, rekomenduojama iš anksto pradėti ruoštis kelionei su gyvūnu augintiniu. Dėl palankaus pasiutligės ir kitų ligų statuso, kai kurios šalys įvežamiems gyvūnams augintiniams gali taikyti griežtesnius nacionalinius reikalavimus. Daugiau informacijos galima rasti konkrečios šalies ambasadoje ar tos šalies, į kurią keliaujama, kompetentingos institucijos interneto svetainėje. Nuorodas į kai kurių šalių interneto svetaines galima rasti adresu: https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-gerove/gyvunu-vezimas-k..., čia rasite ir reikalavimus vykstant į Šveicariją.
  Taip pat galima kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją ar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritorinį padalinį, kurie paaiškins, kokie yra šalies, į kurią vykstate, reikalavimai keliaujant su jaunais ir suaugusiais gyvūnais augintiniais ir kokie reikalavimai taikomi iš jos grįžtant.
  Visais atvejais vykstant iš Lietuvos į trečiąsias šalis, gyvūną turi lydėti VMVT teritorinio padalinio išduotas veterinarijos sertifikatas nekomercinei kelionei.
  VMVT teritorinių padalinių kontaktus galite rasti adresu: https://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-04
   
   
Atgal