Dažnai užduodami klausimai

 • Ar gali kavinės gaminti ir tiekti vartotojams maisto produktus, neturėdamos karšto vandens indams plauti?

  Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) II priedo I skyriaus 4 punktu, turi būti įrengtas adekvatus patogiose vietose įrengtų rankoms plauti skirtų praustuvų skaičius. Rankoms plauti skirti praustuvai turi būti aprūpinti šaltu ir karštu bėgančiu vandeniu, rankų plovimo ir higieniško rankų nusausinimo priemonėmis. Kur reikalinga, maisto plovimui ir rankų plovimui skirtos patalpos turi būti atskiros.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Ar gali būti naudojamas pavadinimas „Natūrali sardinių filė su aliejumi“?

  Tiekiant į Lietuvos rinką žuvies konservus, konservų ženklinime pavadinimas „Natūrali sardinių filė su aliejumi“ negali būti naudojamas - turi būti „Sardinių filė su aliejumi“, nes konservų gamybos metu atliekant terminį apdorojimą iš esmės pakeičiamas produktas, jis netenka pirminių natūralaus produkto savybių. Tai, kad gamyboje naudojami tik natūralūs ingredientai (druska ir natūralūs prieskoniai) neleidžia produktą įvardyti natūraliu.
  Šiuo atveju konservų pavadinime panaudotas terminas „natūrali“ negali būti taikomas ir pagal  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2007 l 12, p.3)  nuostatas dėl maisto produkto maistingumo.
  Maisto produktų ženklinimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 patvirtinta higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“. Šios higienos normos 11 punkte nurodoma, kad ženklinimas ir jo būdai neturi klaidinti pirkėjo dėl maisto produkto charakteristikų, priskirto poveikio arba savybių, kurių jis iš tikrųjų neturi, bei užuominas apie ypatingas maisto produkto savybes, nors tokias savybes turi visi panašūs maisto produktai. Šios nuostatos taikomos ir termino „natūralus“ vartojimui ženklinant maisto produktus. Nepažeidžiant specialiųjų teisės aktų reikalavimų, kuriuose įteisintas termino „natūralus“ vartojimas ženklinant tam tikrus maisto produktus, toks ženklinimas gali būti taikomas. Taikymo pavyzdžiu gali būti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 patvirtinta higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ ženklinant  pavadinime gali būti „Natūralus mineralinis vanduo“.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Noriu pasiteirauti, kokių dokumentų reikia prekybai mugėje? Būtų prekiaujama meduoliais. Nuo kokio amžiaus vaikai tai gali daryti?

  Norint prekiauti mugėje maisto produktais:

  1. Prekiautojas turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) išduotą leidimą (registraciją su suteiktu atpažinimo numeriu) veiklai 47.99.0.M „Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse“ arba kitą VMVT išduotą  leidimą (registraciją, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą) vykdyti maisto produktų gamybą, mažmeninę ar didmeninę prekybą.
  2. Prekės turi turėti palydinčius dokumentus.
  3. Prekiautojas turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos mokymus ir turėti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. medicininę knygelę, galiojantį sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą.
  Kokio amžiaus vaikai gali prekiauti, informaciją suteiks Valstybinės darbo inspekcijos specialistai el. p info@vdi.lt.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03

 • Ar gali kaimo parduotuvė prekiauti sveriamais šaldytais žuvies piršteliais ir šaldytais koldūnais? Parduotuvėje nėra savitarnos skyriaus.

  Sušaldyti produktai vartotojams turi būti pateikiami (parduodami) gamintojo pakuotėje ir teisingai suženklinti pagal galiojančius teisės aktus.

  Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“, 11 punkte nurodyta, kad „galutiniam vartotojui tiekiami greitai užšaldyti maisto produktai turi būti įpakuoti į tinkamą pirminę pakuotę, kuri juos apsaugotų nuo mikrobiologinės ar kitokios išorinės taršos ir apdžiūvimo, ir išlikti toje pakuotėje iki pardavimo“. Atitinkama nuostata yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ (suvestinė redakcija nuo 2019-05-01) 35 punkte: „35. Užšaldyti maisto produktai <...> parduodami tik supakuoti į gamintojo pakuotę.“

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06

   

 • Iškilo klausimas, ar susidaro transriebalų gaminant obuolių sūrį? Jei taip, tai ar pati galėčiau apskaičiuoti susidariusių transriebalų kiekį, ar būtinas laboratorinis tyrimas?

  Pagrindinis transriebalų šaltinis – hidrinti riebalai (cheminiu būdu sukietinti augaliniai riebalai). Natūraliai maži kiekiai transriebalų yra kai kuriuose mėsos ir pieno produktuose. Jeigu gaminant obuolių sūrį nenaudojami sukietinti augaliniai riebalai, transriebalų  jame nebus.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Norėčiau paklausti, kur galėčiau rasti išsamią informaciją apie maisto prekių ženklinimo reikalavimus.

  Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis maisto produktų ženklinimą, yra Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677. Taip pat kai kurie maisto produktai turi specialiuosius ženklinimo reikalavimus. Pagrindinę informaciją galima rasti čia.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03

 • Ar gali ūkininkas savo užaugintą produkciją (kiaušiniai) pardavinėti turguje?

  Be abejonės, ūkininkas gali parduoti kiaušinius turgavietėje. Jokie kiaušinių ženklinimo ir rūšiavimo reikalavimai netaikomi gamintojams, laikantiems ne daugiau kaip 50 vištų ir prekiaujantiems kiaušiniais turgavietėje, o prekybos vietoje nurodant gamintojo vardą, pavardę ir adresą. Jeigu laikomų vištų skaičius yra didesnis, tokiame ūkyje pagaminti kiaušiniai gali būti tiekiami į prekybą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 reikalavimus ir nustatytus prekybos kiaušiniais standartus ir kiaušiniai privalo būti parduodami suženklinti vištų dedeklių laikymo vietos registracijos numeriu. Tokiu atveju dėl dedeklių vištų laikymo vietos registravimo ir registracijos numerio suteikimo reikia kreiptis į teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Jeigu objektui, kuriam išduotas maisto tvarkymo pažymėjimas, pasikeitė savininkas. Ar įmanoma tik persirašyti pažymėjimą. Ar viską reikia pridavinėti iš naujo?

  Pagal Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų 15 punktą, jeigu keičiasi subjekto savininkas, subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo liudijimo ar kiti su maisto tvarkymo veiklos sąlygomis nesusiję duomenys, teritorinei VMVT reikia pristatyti:
  1. nustatytos formos prašymą;
  2. maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
  3. maisto tvarkymo proceso aprašymą (pvz.: prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių;
  4. dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįstą savikontrolės sistemą.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Norėčiau užsiimti bandelių pervežimu iš gamintojų pirkėjams savo lengvuoju automobiliu, todėl noriu sužinoti, kokių leidimų man reikia?

  Reikalavimai būtų tokie:

  1. Transporto priemonė turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 2004 m. balandžio 29 d. (EB) Nr. 852/2004 „Dėl maisto produktų higienos“ II priedo III skyriaus reikalavimus.

  2. Veiklai vykdyti turite gauti iš teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (toliau – MTSPP) arba registracijos atpažinimo numerį (toliau – RAN). MTSPP arba RAN suteikiamas neterminuotam laikui.

  3. Turite pasitikrinti sveikatą ir išklausyti higienos mokymų kursą.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03

 • Domina, kaip žymimas vyno galiojimas.Pvz., ant vyno etietės rastas žymėjimas L04-11-11 H:11 ką galėtų reikšti?

  Alkoholiniams gėrimams, kurių etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 12 proc. alk. tūrio, galiojimo data yra nenustatoma.
  Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pavyzdys tai yra vyno partijos numeris. Jis dažniausiai reiškia produkto (alkoholiniuose gėrimuose, kurių etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 12 proc. alk. tūrio) pagaminimo datą.
   

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

Atgal