Dažnai užduodami klausimai

 • Kaip gauti gyvūno augintinio pasą?

  Gyvūno augintinio pasas būtinas tik tuomet, kai šeimininkas su šunimi, kate ar šešku keliauja Europos Sąjungos šalyse nekomerciniais ar komerciniais tikslais.

  Jeigu su augintiniu neplanuojate važiuoti į užsienį, gyvūno augintinio pasas nebūtinas. Visiems šunų, kačių ir šeškų savininkams reikia turėti veterinarijos gydytojo išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad gyvūnui reguliariai (pagal vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje pateikiamus nurodymus) atliekama vakcinacija nuo pasiutligės.

  Nuo 2018 m. vasario 1 d. Gyvūno augintinio pasus šunų, kačių ir šeškų savininkams gali išduoti privatūs veterinarijos gydytojai.

   

  Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-02

 • Perku kaime ožkos pieną. Pastebėjau, kad ant dugno atsiranda rausvos spalvos gleivėtos nuosėdos. Ar tai reiškia, kad ožkos kažkuo serga? Ar pienas gali būti pavojingas? Kur pieną galima būtu patikrinti? Ačiū.

  Atsiradus piene pakitimų, pieną vartoti maistui negalima. Pieną būtina ištirti laboratorijoje, kurią galima pasirinkti pagal gyvenamąją vietą. Visuose Nacionalinio veterinarijos ir maisto rizikos vertinimo instituto laboratorijose Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžio bei kituose rajoninėse laboratorijose, kurios atlieka šį tyrimą.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-24

 • Esu ūkininkas auginantis triušius mėsai. Norėčiau įsirengti skerdyklą triušiams skersti ( iki 600 vnt. per mėn.). Kur galėčiau rasti informacijos apie reikalavimus tokioms skerdykloms ir pan. Iš anksto dėkoju.

  Jūsų skerdykloje planuojamas triušių skerdimas pagal apimtis atitiktų kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai reikalavimus t.y. 600 vnt. per mėnesį arba ne daugiau 150 gyvūnų per savaitę. Tokio pajėgumo skerdykloms taikomi supaprastinti reikalavimai ir joms nėra suteikiamas veterinarinio patvirtinimo numeris. Tokio pajėgumo skerdykloms įrengti taikomi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1- 717 patvirtinti Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimai, kuriuse nustatyti tokių skerdyklų įrengimo ir šviežios mėsos tvarkymo reikalavimai. Dėl tokios skerdyklos įrengimo  Jums reikėtų kreiptis į teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistus, kurie Jums suteiks reikiamą informaciją dėl tokios skerdyklos įrengimo reikalavimų, o taip įregistravimo tvarkos teritorinėje VMVT.
   

  Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-24

 • Norėčiau sužinoti, kur galima ištirti mėsos gaminio produktą nustatan jų sudėtį ir kiekį procentais?

  Mėsos gaminių sudėties (kokybės rodiklių) tyrimai atleikami Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje (J. Kairiūkščio g. 10  Vilnius).  Informacija: tel. (8 5) 278 0470, faksas (8 5) 278 0471, el. paštas nmvrvi@vet.lt.
   

  Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09

 • Ar vaikų maistelyje galima naudoti maisto priedus?

  Kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose maisto priedai nėra naudojami, išskyrus konkrečiai numatytus atvejus. Kokie maisto priedai kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose gali būti naudojami ir kokiomis sąlygosmis, yra nurodyta 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16).

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Noriu pradėti dirbti pagal verslo liudijimą, prekiauti iš autoparduotuvės duonos ir pyrago gaminiais visoje Lietuvoje. Automobilis, kaip autoparduotuvė, yra registruotas Vilniaus m. Kokių dokumentų gali reikalauti maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorius, atliekantis patikrinimą?

  Asmenys, norintys verstis išvežiojamąja prekyba (prekiauti iš transporto priemonės):

  1. Turi būti registruoti ir įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau –  VMVT) tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527.
  2. Turi turėti maisto produktų, kuriais bus prekiaujama, palydinčius dokumentus.
  3. Turi būti pasitikrinę sveikatą (turėti medicininę knygelę) ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka būti išklausę higienos įgūdžių mokymus (turėti galiojantį sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą).

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03

 • Norėjau pasiklausti, ar galima darželiuose likusį maistą nuo vaikų supylinėti į šiukšlių maišus, įskaitant ir sriubą, ir tuos maišus išmesti į paprastus šiukslių konteinerius?

  Viešojo maitinimo atliekos – visos maisto, įskaitant kepimo aliejų, atliekos, susidarančios viešojo maitinimo įstaigose.  Šios atliekos turi būti surenkamos, laikomos atskirai ir atiduodamos įmonei, turinčiai teisę tvarkyti maisto atliekas.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Norėčiau paklausti, kokius tyrimus reikia pasidaryti norint parduoti pieną prie namų?

  Reikalavimai, kurių privalu laikytis norint parduoti pieną ir jo produktus tiesiogiai vartotojams numatyti 2010 m. balandžio 7 d. įsakyme Nr. B1-143 "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. B1-251 "Dėl reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jo pardavimui patvirtinimo" pakeitimo". Numatyti žalio pieno tyrimai atliekami VĮ "Pieno tyrimai" laboratorijoje.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09

 • Ar gali kavinės gaminti ir tiekti vartotojams maisto produktus, neturėdamos karšto vandens indams plauti?

  Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) II priedo I skyriaus 4 punktu, turi būti įrengtas adekvatus patogiose vietose įrengtų rankoms plauti skirtų praustuvų skaičius. Rankoms plauti skirti praustuvai turi būti aprūpinti šaltu ir karštu bėgančiu vandeniu, rankų plovimo ir higieniško rankų nusausinimo priemonėmis. Kur reikalinga, maisto plovimui ir rankų plovimui skirtos patalpos turi būti atskiros.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Ar gali būti naudojamas pavadinimas: "Natūrali sardinių filė su aliejumi"?

  Tiekiant į Lietuvos rinką žuvies konservus, konservų ženklinime pavadinimas "Natūrali sardinių filė su aliejumi" negali būti naudojamas - turi būti ,,Sardinių filė su aliejumi", nes konservų gamybos metu atliekant terminį apdorojimą iš esmės pakeičiamas produktas, jis netenka pirminių natūralaus  produkto savybių. Tai, kad gamyboje naudojami tik natūralūs ingredientai (druska ir natūralūs prieskoniai) neleidžia produktą įvardyti natūraliu.
  Šiuo atveju konservų pavadinime panaudotas terminas "natūrali" negali būti taikomas ir pagal  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2007 l 12, p.3)  nuostatas dėl maisto produkto maistingumo.
  Maisto produktų ženklinimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 patvirtinta higienos norma HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas". Šios higienos normos 11 punkte nurodoma, kad ženklinimas ir jo būdai neturi klaidinti pirkėjo dėl maisto produkto charakteristikų, priskirto poveikio arba savybių, kurių jis iš tikrųjų neturi, bei užuominas apie ypatingas maisto produkto savybes, nors tokias savybes turi visi panašūs maisto produktai. Šios nuostatos taikomos ir termino "natūralus" vartojimui ženklinant maisto produktus. Nepažeidžiant specialiųjų teisės aktų reikalavimų, kuriuose įteisintas termino "natūralus" vartojimas ženklinant tam tikrus maisto produktus, toks ženklinimas gali būti taikomas. Taikymo pavyzdžiu gali būti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 patvirtinta higienos norma HN 28:2003 "Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai" ženklinant  pavadinime gali būti "Natūralus mineralinis vanduo".
   

  Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09

Atgal