Direktoriaus darbotvarkė

2021-09-17

VMVT direktorius dalyvauja Baltijos šalių vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų (CVO) susitikime.

______________________

2021-09-16

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja LRV Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos posėdyje.

______________________

2021-09-14

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniam pasitarime.
14.15 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Viktoru Pranckiečiu.

______________________

2021-09-13

13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.

______________________

2021-09-10

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniam pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime.

______________________

2021-09-09

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniam pasitarime.

______________________

2021-09-08

VMVT direktorius dalyvauja Tarptautiniame pieno kooperatyvų forume Bialystoke, kurio metu vyks ir dvišalis susitikimas su Lenkijos žemės ūkio ministerijos atstovais.

______________________

2021-09-06

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniame pasitarime.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.

______________________

2021-08-30/2021-09-03

VMVT direktoriaus atostogos.

______________________

2021-08-27

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Kokybiško maisto šventės konkurso „Kokybe paženklintas maistas“ vertinimo Komisijos posėdyje.

______________________

2021-08-26

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniame pasitarime.

______________________

2021-08-25

VMVT direktorius lankosi VMVT Tauragės departamente.

______________________

2021-08-24

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su NMVRVI direktoriumi Gediminu Pridotku.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su "LT-GYVŪNAMS savanoriai" VŠĮ atstovais.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniame pasitarime.

_______________________

2021-08-23

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniame pasitarime.

_______________________

2021-08-20

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniame pasitarime.

_______________________

2021-08-19

  8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniame pasitarime.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministre Ieva Valeškaite.

_______________________

2021-08-18

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime dėl gyvūnų transportavimo.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Vilniaus miesto savivaldybės meru Remigijumi Šimašiumi.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniame pasitarime.

_______________________

2021-08-17

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos  ir Agentūros „Agency 1323“ atstovais aptarti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) AKM kompaniją Lietuvoje.
12.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.

_______________________

2021-08-16

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniame pasitarime.

_______________________

2021-08-12

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius vyksta į CESTA dėl biosaugos įgyvendinimo bei gerovės klausimų aptarimo.

_______________________

2021-08-11

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniam pasitarime su Bendrųjų reikalų skyriumi.
10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su NMVRVI direktoriaus pavaduotoja Snieguole Ščeponavičiene.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-08-10

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniam pasitarime.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su VMVT Alytaus departamento direktoriumi Romu Černium.

_______________________

2021-08-09

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja darbiniam susitikime.
10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime veiklos gerinimo klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičium.

_______________________

2021-08-06

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniam pasitarime veiklos gerinimo klausimais.
10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniam posėdyje su Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos nariais.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su VMVT Varėnos sk. vedėju Donatu Jonausku.

_______________________

2021-08-05

  9.30 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime teisiniais klausimais.
10.30 val. VMVT vidinis pasitarimas veiklos gerinimo klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniam pasitarime su VMVT departamentais.
16.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniam pasitarime su Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos nariais.

_______________________

2021-08-04

VMVT direktorius lankosi VMVT Telšių departamente.

_______________________

2021-08-03

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja posėdyje.
16.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

_______________________

2021-08-02

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriumi.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.

_______________________

2021-07-30

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.

_______________________

2021-07-29

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja LRV pasitarime "Dėl Pluoštinų kanapių įstatymo įgyvendinimo“.

_______________________

2021-07-28

  8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriumi G. Pridotku.

_______________________

2021-07-27

10.30 val. VMVT direktorius dalyvauja Eksporto skatinimo patarėjų Tarybos posėdyje.
15.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadove Brigita Kymantaite.

_______________________

2021-07-26

8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-07-05 / 2021-07-23

VMVT direktoriaus atostogos.

_______________________

2021-07-01

12.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su Europos vaistų agentūros (EMA) Generaline direktore Emer Cooke.

_______________________

2021-06-29

15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-06-28

8.15 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.

_______________________

2021-06-23

13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su Europos Parlamento nariu J. Oleku.

_______________________

2021-06-22

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-06-21

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime ŽŪM dėl mastitų programos.
10.30 val. VMVT direktorius dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės (CVO) videokonferencijoje.

_______________________

2021-06-18

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.

_______________________

2021-06-17

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktore R. Vainiene.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su VMVT departamentų direktoriais.

_______________________

2021-06-16

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame LRS Kaimo reikalų komiteto posėdyje.

_______________________

2021-06-15

  9.00 val. VMVT direktorius susitinka su Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriumi G. Pridotku.
10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija.
16.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-06-14

14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-06-11

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Všį Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriumi Š. Celiešiumi.
11.30 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT strategijos, veiklos gerinimo klausimais.
12.30 val. VMVT direktorius dalyvauja ŽŪM pasitarime dėl augintinių identifikavimo viešinimo.

_______________________

2021-06-10

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja LRV Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos posėdyje.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja ŽŪM Strateginio planavimo komiteto posėdyje.

_______________________

2021-06-09

  8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.
10.00 val. VMVT direktorius susitinka su VMVT Panevėžio departamento direktoriumi Ž. Vaišvila.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclere Giedre Balčytyte.

_______________________

2021-06-08

9.30 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT strategijos, veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-06-07

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-06-04

10.00 val. VMVT direktorius vyksta į Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos visuotinį narių susitikimą.

_______________________

2021-06-03

13.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius susitinka su VMVT Klaipėdos departamento direktoriumi A. Bauža.
15.30 val. VMVT direktorius dalyvauja  susitikime su Lietuvos veterinarijos gydytojų profesine sąjunga.
16.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius susitinka su VMVT Tauragės departamento direktoriumi K. Patašium.

_______________________

2021-06-02

 9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentu A. Kučinsku.

_______________________

2021-06-01

14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidente A. Armanavičiene.

_______________________

 

2021 m.

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

___________________________

Archyvas

Atnaujinta:
2021-09-17
Atgal