Direktoriaus darbotvarkė

2021-06-16

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame LRS Kaimo reikalų komiteto posėdyje.

_______________________

2021-06-15

  9.00 val. VMVT direktorius susitinka su Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriumi G. Pridotku.
10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija.
16.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-06-14

14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-06-11

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Všį Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriumi Š. Celiešiumi.
11.30 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT strategijos, veiklos gerinimo klausimais.
12.30 val. VMVT direktorius dalyvauja ŽŪM pasitarime dėl augintinių identifikavimo viešinimo.

_______________________

2021-06-10

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja LRV Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos posėdyje.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja ŽŪM Strateginio planavimo komiteto posėdyje.

_______________________

2021-06-09

  8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.
10.00 val. VMVT direktorius susitinka su VMVT Panevėžio departamento direktoriumi Ž. Vaišvila.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclere Giedre Balčytyte.

_______________________

2021-06-08

9.30 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT strategijos, veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-06-07

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-06-04

10.00 val. VMVT direktorius vyksta į Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos visuotinį narių susitikimą.

_______________________

2021-06-03

13.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius susitinka su VMVT Klaipėdos departamento direktoriumi A. Bauža.
15.30 val. VMVT direktorius dalyvauja  susitikime su Lietuvos veterinarijos gydytojų profesine sąjunga.
16.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius susitinka su VMVT Tauragės departamento direktoriumi K. Patašium.

_______________________

2021-06-02

 9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentu A. Kučinsku.

_______________________

2021-06-01

14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidente A. Armanavičiene.

_______________________

2021-05-31

13.30 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su VMVT departamentų, jų skyrių bei Pasienio veterinarijos postų vedėjais.
16.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-05-28

14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotolinėje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje.

_______________________

2021-05-27

 9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame Lietuvos žemės ūkio eksporto skatinimo patarėjų tarybos posėdyje.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotolinėje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje.

_______________________

2021-05-26

10.00 val. VMVT direktorius susitinka su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku V. Kontautu.                                
11.30 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotolinėje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje.

_______________________

2021-05-25

10.00 val. VMVT direktorius susitinka su Veterinarijos farmacijos asociacijos prezidentu J. Jablonsku.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotolinėje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje.

_______________________

2021-05-24

9.45 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotolinėje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje.

_______________________

2021-05-21

8.00 val. VMVT direktorius su žemės ūkio ministru K. Navicku lankosi Medininkų pasienio veterinarijos poste.

_______________________

2021-05-20

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su nevyriausybinėmis organizacijomis dėl gyvūnų augintinių ženklinimo.
16.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos atstovais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo.

_______________________

2021-05-19

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.

_______________________

2021-05-18

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovais.
10.30 val. VMVT direktorius dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės (CVO) videokonferencijoje.
14.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos kancleriu V. Aleknavičiumi.

_______________________

2021-05-17

13.00 val. VMVT direktorius susitinka su VMVT Kauno departamento direktore D. Švelniene veiklos klausimais.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-05-14

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdyje.

_______________________

2021-05-13

 9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su LVGA ir VFA asociacijų vadovais.
10.30 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame Žemės ūkio ministerijos pasitarime.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su NMVRVI atstovais ir VMVT skyrių vedėjais.

_______________________

2021-05-12

 9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Seimo Antikorupcijos komisijos nuotoliniame posėdyje.

_______________________

2021-05-11

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame delegatų, kurie dalyvaus Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje, pasitarime.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.

_______________________

2021-05-10

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime dėl organizuojamų funkcinių pratybų „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su VMVT skyrių vedėjais.
15.10 val. VMVT direktorius susitinka su žemės ūkio ministru K. Navicku.

_______________________

2021-05-07

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.

_______________________

2021-05-06

 9.30 val. VMVT direktorius dalyvauja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos organizuojamame nuotoliniame  renginyje „Lobistinė veikla: jos atpažinimas, reglamentavimas, galimos problemos ir jų sprendimo būdai“.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclere Giedre Balčytyte.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Andriumi Vyšniausku.

_______________________

2021-05-05

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.

_______________________

2021-05-04

10.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius susitinka su VMVT Vilniaus departamento direktore V. Barkovskiene dėl vykdomų patikrų.
12.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame baigiamajame FVO audito susitikime dėl ekologiškų produktų.
15.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais.

_______________________

2021-05-03

 9.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
11.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime importo, tranzito klausimais.
14.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT strategijos, veiklos gerinimo ir kt. klausimais.

_______________________

2021-04-30

 9.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
13.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.

_______________________

2021-04-29

  9.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
11.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės (CVO) videokonferencijoje.
14.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su Lenkijos Generalinio veterinarijos inspektorato direktoriumi B. Konopka.

_______________________

2021-04-28

10.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame LRS Kaimo reikalų komiteto posėdyje.

_________________________

 

2021 m.

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

___________________________

Archyvas

Atnaujinta:
2021-06-15
Atgal