Direktoriaus darbotvarkė

2022-05-16

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

_____________________

2022-05-11 / 2022-05-13

VMVT direktorius dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės (CVO) posėdyje (Briuselis).

_____________________

2022-05-10

11.00 val. VMVT direktorius susitinka su paskirtu Lietuvos ambasadoriumi Japonijoje Aurelijumi Zyku.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja LRV pasitarime.

_____________________

2022-05-09

13.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime veiklos gerinimo klausimais.

_____________________

2022-05-06

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

_____________________

2022-05-05

13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniuose Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) mokymuose OIE delegatams.

_____________________

2022-05-04

13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniuose Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) mokymuose OIE delegatams.

_____________________

2022-05-03

 9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja LRV tarpinstituciniame pasitarime.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Trakų rajono savivaldybės meru Andrium Šatevičium.

_____________________

2022-05-02

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.

_____________________

2022-04-29

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su LŽŪBA atstovais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame ŽŪM pasitarime.

_____________________

2022-04-28

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.
13.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime veiklos gerinimo klausimais.

_____________________

2022-04-27

14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja ŽŪM pasitarime.

_____________________

2022-04-26

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime veiklos gerinimo klausimais.

_____________________

2022-04-25

8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

_____________________

2022-04-22

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (LVGA) suvažiavime.

_____________________

2022-04-21

8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

_____________________

2022-04-20

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame LRS Kaimo reikalų komiteto posėdyje.

_____________________

2022-04-19

8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

_____________________

2022-04-15

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.

_____________________

2022-04-14

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja seminare verslo įmonėms, kuriame pristatomos maisto produktų ženklinimo aktualijos.
14.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime veiklos gerinimo klausimais.

_____________________

2022-04-13

 9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su Taivano žemės ūkio tarybos atstovais.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su JAV atstovais.

_____________________

2022-04-12

 9.30 val. VMVT direktorius dalyvauja ŽŪM pasitarime.
11.00 val. VMVT direktoriaus vizitas į NMVRVI.

_____________________

2022-04-11

14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

_____________________

2022-04-08

13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime veiklos gerinimo klausimais.

_____________________

2022-04-07

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su NMVRVI atstovais.

_____________________

2022-04-06

13.15 val. VMVT direktorius dalyvauja URM  pasitarime.

_____________________

2022-04-05

13.30 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame Europos Sąjungos vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų ir vyriausiųjų augalų sveikatos pareigūnų specialiame posėdyje, kurio metu bus aptarti Ukrainos klausimai.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su VMVT departamentais.

_____________________

2022-04-04

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

_____________________

2022-04-01

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos visuotiniame narių susirinkime.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.

_____________________

2022-03-31

10.30 val.  VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

_____________________

2022-03-28 / 2022-03-29 VMVT direktorius dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės (CVO) posėdyje (Briuselis)

_____________________

2022-03-25

13.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

_____________________

2022-03-24

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja LRV pasitarime.
12.30 val. VMVT direktorius dalyvauja LRV pasitarime.

______________________

2022-03-21/2022-03-23  Tarptautinė maisto produktų ir gėrimų paroda „IFE 2022“ (Londonas)

______________________

2022-03-18

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.

______________________

2022-03-17

8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

______________________

2022-03-15

15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja ŽŪM pasitarime.

______________________

2022-03-14

14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.
15.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.

______________________

2022-03-10

10.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime veiklos gerinimo klausimais.
13.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.

______________________

2022-03-09

13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja LRS pasitarime.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ valdybos nariais.

______________________

2022-03-08

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

______________________

2022-03-07

8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

______________________

2022-03-04

9.00 val.  VMVT direktorius dalyvauja URM  pasitarime.

______________________

2022-03-03

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja LRS pasitarime.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime su VTD atstovais.

______________________

2022-03-02

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

______________________

2022-03-01

9.30 val. VMVT direktorius dalyvauja Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime.

______________________

2022-02-28

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime.

______________________

2022-02-25

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime.

______________________

2022-02-24

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su NMVRVI direktoriaus pavaduotoja, l. e. direktoriaus pareigas S. Ščeponavičiene.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Vidaus tyrimų skyriaus pasitarime.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

______________________

2022-02-21/2022-02-23 Vizitas Moldovos Respublikoje.

______________________

2022-02-18

  8.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su NMVRVI direktoriaus pavaduotoja, l. e. direktoriaus pareigas S. Ščeponavičiene.
  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susirinkime dėl prekybinių santykių su Kinija.
10.30 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT departamentų direktorių veiklos rezultatų vertinimuose.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

______________________

2022-02-17

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Žemės ūkio mokslo tarybos posėdyje.
10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT departamentų direktorių veiklos rezultatų vertinimuose.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT departamentų direktorių veiklos rezultatų vertinimuose.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Ekonomikos ir inovacijų viceministru Vincu Jurgučiu.

______________________

2022-02-15

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT departamentų direktorių veiklos rezultatų vertinimuose.

______________________

2022-02-14

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT departamentų direktorių veiklos rezultatų vertinimuose.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su LSMU atstovais.

______________________

2022-02-11

10.00 val. VMVT direktorius lankysis „Vičiūnai Group“ filiale (Plungė).
12.00 val.  VMVT direktoriaus susitikimas su kooperatyvo „Eko Žemaitija“ atstovais (Telšių raj.).

______________________

2022-02-09

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Kėdainių rajono savivaldybės meru Valentinu Tamuliu.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT departamentų direktorių veiklos rezultatų vertinimuose.

______________________

2022-02-08

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja LRV tarpinstituciniame pasitarime.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT departamentų direktorių veiklos rezultatų vertinimuose.

______________________

2022-02-07

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

______________________

2022-02-03

  8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.
10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT departamentų direktorių veiklos rezultatų vertinimuose.

______________________

2022-02-02

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Šešėlinės ekonomikos ir PVM atotrūkio mažinimo veiksmų plano pasitarime.
16.00 val. VMVT direktorius vyksta į Vyriausybę.

______________________

2022-02-01

  8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja Lietuvos žemės ūkio eksporto skatinimo patarėjų tarnybos posėdyje.
10.00 val. direktorius dalyvauja VMVT departamentų direktorių veiklos rezultatų vertinimuose.
16.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos kancleriu V. Aleknavičiumi.

______________________

2022-01-31

15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT departamentų direktorių veiklos rezultatų vertinimuose.

______________________

2022-01-24 / 2022-01-28

VMVT direktoriaus atostogos.

______________________

2022-01-19

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT administracijos skyrių vedėjų veiklos rezultatų vertinimuose.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su UAB „Lidl Lietuva“ atstovais.

______________________

2022-01-18

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT administracijos skyrių vedėjų veiklos rezultatų vertinimuose.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Pasienio veterinarijos postų vedėjų veiklos rezultatų vertinimuose.
16.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su NMVRVI direktoriaus pavaduotoja, l. e. direktoriaus pareigas S. Ščeponavičiene.

______________________

2022-01-17

  9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Astrausku.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja VMVT administracijos skyrių vedėjų veiklos rezultatų vertinimuose.
14.30 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su Taivano atstovybės Lietuvoje vadovu Eric Huangas.

______________________

2022-01-14

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

______________________

2022-01-12

  8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su profesinėmis sąjungomis.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.

______________________

2022-01-11

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Astrausku.
11.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

______________________

2022-01-10

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.
14.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministru K. Navicku.

______________________

2022-01-07

10.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

______________________

2022-01-06

  8.30 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.
15.30 val. VMVT direktorius dalyvauja Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime.

______________________

2022-01-04

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.

______________________

2022-01-03

 9.30  val. VMVT direktorius dalyvauja vidiniame pasitarime.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su kitomis institucijomis.

___________________________

Archyvas

Atnaujinta:
2022-05-16
Atgal