COVID-19 pandemijos valdymo priemonės

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamos rekomendacijos maisto tvarkymo, pašarų įmonėms, veterinarinių paslaugų teikėjams ir visuomenei.

Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos maisto saugos agentūros duomenimis, šiuo metu nėra jokių mokslinių duomenų, kad COVID-19 galėtų plisti ar būtų perduodamas per maistą.

Karantinas visoje Lietuvoje galiojo nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. birželio 30 d. 24:00 val.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje šalyje skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija.

 

 

Operacijų vadovo sprendimai čia
Nutarimas Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo čia
Dažniausiai užduodami klausimai čia

 

 
Šiame puslapyje rasite:  

 

 

Pastebėjai pažeidimų dėl COVID-19 saugumo reikalavimų maitinimo įstaigose ar prekybos maistu vietose? 
             Pranešk apie tai VMVT nemokamu telefonu 8 800 40 403 arba el. paštu skundai@vmvt.lt 


Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo priemonės

Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d.

Nustatoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, kaukių dėvėjimas ir atstumų laikymasis išlieka rekomendaciniai. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – privalomos.

Nuo spalio 1 d. privaloma dėvėti kaukes uždarose erdvėse (prekybos srityje, paslaugų teikimo vietose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, renginių metu ir kt.) nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdomos su Galimybių pasu ar be jo. Operacijų vadovo sprendimais bus nustatytos pagrįstos ir proporcingos išimtys (pvz., valgant, dainuojant, sportuojant ir kt.).

SU GALIMYBIŲ PASU

Visos kontaktiniu būdu teikiamos paslaugos, vykdoma ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti susibūrimai gali vykti atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas. Visa informacija apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt

 

* Nuo rugsėjo 13 d. IŠIMTYS, taikomos neturint GALIMYBIŲ PASO (liečiančios maisto tvarkymo ir prekybos subjektus, veterinarijos paslaugų teikėjus):

• prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas; į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1 500 kv. m, arba esančios prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas; į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m;

• nuotolinė prekyba (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose (atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla);

• veterinarijos paslaugos.
 


Nauji pasikeitimai viešojo maitinimo įmonėse

Viešojo maitinimo įmonių veikla vykdoma vadovaujantis Operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 ,,Dėl viešojo maitinimo įmonių įstaigoms būtinų sąlygų“ reikalavimais:

• teikiant viešojo maitinimo paslaugas įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose, taip pat ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre, kitose įstaigose ar jų teritorijose ir (ar) patalpose, kuriose būtina užtikrinti teisės aktuose nustatytą maitinimą, kai viešojo maitinimo paslaugos teikiamos tik šių įstaigų paslaugomis besinaudojantiems asmenims ir (ar) jų darbuotojams, lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito, į įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik kaukes dėvintys lankytojai. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ir esant prie stalo, lankytojai valgytų ir gertų tik būdami prie stalų atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

• Kai viešojo maitinimo įstaigose tiekiamas maistas išsinešimui asmenims, neatitinkantiems Nutarimo 3.1.1 papunkčio reikalavimų (BE GALIMYBIŲ PASO), privaloma laikytis šių reikalavimų, kad asmenys:

• kai viešojo maitinimo įstaigose atvirose erdvėse aptarnaujami asmenys neatitinkantys Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų reikalavimų (BE GALIMYBIŲ PASO), privalo būti ribojami lankytojų srautai, vietose, kuriose susidaro lankytojų eilė, būtų pažymėti privalomi ne mažesni kaip 2 metrų atstumai tarp eilėje stovinčių lankytojų, atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu, lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik prie stalų, prie vieno stalo leidžiant būti ne daugiau nei 5 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius, nebūtų tiekiamas maitinimas savitarnos principu, netiekiamas cukrus, druska, padažai ir kiti maisto produktai bendro naudojimo induose ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai, nesiūlomi apklotai.

* užtikrinti, kad asmenys, neatitinkantys nei vieno iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, į viešojo maitinimo įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik pasinaudoti tualetu, ir tik jei jie yra viešojo maitinimo įstaigos lankytojai, dėvint kaukes;

užtikrinti, kad užsisakytų maistą tik nekontaktiniu (nuotoliniu) būdu, t. y., kad neturintis Galimybių paso asmuo, ateinantis atsiimti maisto, gali už jį susimokėti vietoje, tik išlieka nuostata, kad maisto užsakymas būtų nuotolinis. Tuo tarpu, jei reikia palaukti maisto, tuomet tai daryti kitoje vietoje, kad nesikirstų srautai, pvz. lauke ar automobilyje ir pan. Taip pat išlieka reikalavimai dėl kaukių dėvėjimo, srautų atskyrimo, maisto atsiėmimo tam paskirtoje vietoje. 

Jei maistas išsinešimui tiekiamas visiems klientams, neturintys Galimybių paso, maistą pasiimti gali specialiai tam įrengtose vietose (atskiras stalas, įėjimas, patalpa ir pan.), atskirtose nuo patalpų, kuriose aptarnaujami klientai, turintys GP. Tuo siekiama valdyti GP turinčių ir neturinčių žmonių srautus. Taip pat apkreiptinas dėmesys, kad GP neturintiems klientams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Jei atvykus užsakymo dar reikia šiek tiek lukterti – reikėtų palaukti kitoje erdvėje (pvz., lauke, automobilyje). Taip pat, įėjus į patalpas, būtina laikytis saugaus 2 m atstumo. Siekiant įsitikinti, ar lankytojas turi GP, ar ne, GP tikrinimas turi būti atliktas.

* Paslaugų veiklos vykdymą organizuojantys subjektai ar administracijos įpareigoti užtikrinti, kad uždarose paslaugų teikimo vietose paslaugos būtų teikiamos tik asmenims atitinkantiems nors vieną Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, išskyrus šio sprendimo 1.1 ir 1.3 punktuose nurodytus lankytojus. Tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams vykdomas paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo. Kai tikrinimo dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti netoli įėjimo, leidžiama tikrinimą atlikti lankytojui esant prie stalo, t. y., kad GP gali būti tikrinamas ne tik prie įėjimo.

Prie patekimo į paslaugos teikimo vietą privalo būti pateikiama informacija apie privalomą kaukių dėvėjimą, taip pat ir apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

Kaukių dėvėjimas privalomas ir darbuotojams:

* paslaugų teikėjai (paslaugų teikėjo darbuotojai) bendrose darbo uždarose patalpose (erdvėse), taip pat gyvai organizuojamų susirinkimų, posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu privalo dėvėti kaukes. Kaukės galima nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukės dėvėti negali ar jos dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
 


 

Dažniausiai užduodami klausimai / Viešasis maitinimas čia


Nauji pasikeitimai prekybos subjektuose
 

Prekybos subjektų veikla vykdoma vadovaujantis Operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 ,,Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ reikalavimais:

• įpareigoti paslaugų teikėjus, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas, kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, laikytis šių sąlygų:

• užtikrinti, kad būtų laikomasi šio sprendimo 1 punkte, išskyrus šio sprendimo 1.1, 1.2, 1.10.2, 1.10.3, 1.11, 1.16 papunkčiuose, nustatytų veiklos vykdymo sąlygų;

• prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šioje paslaugų teikimo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų;

• užtikrinti, kad į paslaugų teikimo vietą nepatektų paslaugų gavėjai (taip pat ir tais atvejais, kai vykdant nuotolinę prekybą prekės atsiimamos paslaugų teikimo vietoje įrengtame prekių atsiėmimo punkte), neatitinkantys vieno iš Nutarimo nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų (paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtos vietos, kur atliekamas paslaugų gavėjų tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas);

• užtikrinti, kad asmenys, kurie dėl savo darbo pobūdžio turi patekti į paslaugų teikimo vietą (pvz. kurjeriai, tiekėjai ir kt.), vykdydami darbo funkcijas gali į ją patekti neatitikdami Nutarimo nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, tačiau privalo viso buvimo paslaugų teikimo vietoje metu dėvėti kaukes, laikytis atstumo ir asmens higienos reikalavimų;

• paslaugų teikėjai, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojantys subjektai ar administracijos įpareigoti užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietose, prekybos centruose, kuriose (-iuose) veiklą vykdo keli paslaugų teikėjai, aptarnaujantys asmenis, atitinkančius Nutarimo nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, ir asmenis, neatitinkančius Nutarimo nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, šių asmenų srautai bendrose erdvėse (pvz., koridoriuose, vestibiuliuose ir kt.) būtų atskirti. Nesant galimybės atskirti srautų, užtikrinti, kad į bendras paslaugų teikimo vietos (-ų) erdves patektų tik asmenys, atitinkantys nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus (paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtos vietos, kur atliekamas paslaugų gavėjų tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas). Šiame punkte nustatyti reikalavimai netaikomi, kai prekybos centro bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m ir jame be kitų veiklų yra vykdomos Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytos veiklos.

Nuo spalio 22 d.:

• Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytose, uždarose erdvėse esančiose paslaugų teikimo vietose, kai aptarnaujami asmenys, neatitinkantys Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, užtikrinti 30 m2 prekybos plotą (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) vienam paslaugų gavėjui arba vienu metu aptarnauti ne daugiau kaip vieną asmenį.


Biocidinių produktų naudojimas
 

• Lietuvoje galima gaminti, parduoti, naudoti, importuoti ar saugoti biocidinius produktus, tik jeigu jiems išduotas autorizacijos liudijimas. Informacija apie autorizuotus biocidinius produktus skelbiama viešoje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Biocidinių produktų duomenų bazėje https://biocidai.nvsc.lt/, kurioje galima vykdyti atitinkamo biocidinio produkto paiešką, rasti jo autorizacijos liudijimą, galiojimo datą, autorizacijos sąlygas (pvz.: paskirtį, naudojimo sąlygas, etiketę) ir kt.

• Dėl biocidinių produktų – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijai skirtų specialiųjų rankų dezinfektantų (laikinųjų leidimų):

2020 m. kovo mėn. susidarius veiksmingų dezinfektantų prieš virusą trūkumui, NVSC direktoriaus įsakymu (2020-03-05 Nr. VKE-88) buvo leista tiekti rinkai ir naudoti rankų dezinfektantus, pagamintus pagal PSO rekomenduojamą formulę. Šiuos rankų dezinfektantus leidžiama tiekti rinkai (platinti) ir naudoti 180 dienų nuo įsakymo pasirašymo dienos, t. y. iki š. m. rugsėjo 3 d. vadovaujantis NVSC pateikta informacija, po nurodytos datos šių rankų dezinfektantų nebus galima naudoti, nebent jų gamintojai bus prasitęsę galiojimą NVSC (iki 2020-12-03).

• Dėl biocidinių produktų (taip pat ir dezinfektantų) naudojimo:

Vadovaujantis 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo, biocidiniai produktai gali būti tiekiami rinkai ar naudojami tik jeigu jiems išduotas autorizacijos liudijimas, o naudojami laikantis šio Reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nustatytų autorizacijos sąlygų ir 69 straipsnyje nustatytų ženklinimo ir pakavimo reikalavimų. Autorizuojant biocidinius produktus (taip pat ir dezinfektantus), be kitų specialių naudojimo sąlygų yra nurodomos naudotojų kategorijos, kurioms jis yra skiriamas, t. y. ar profesionaliems naudotojams, ar plačiajai visuomenei. Kadangi saugus biocidinių produktų naudojimas turi būti toks, kad užtikrinus reikiamą poveikį kenksmingiems organizmams, neatsirastų žalingas poveikis žmogui ir aplinkai, labai svarbu šiuos produktus naudoti laikantis visų nurodytų specialiųjų reikalavimų. Šiuo metu rinkoje nėra  dezinfektantų trūkumo, todėl, pvz., prekybos vietose pirkėjų ar viešojo maitinimo įstaigų lankytojų  rankų dezinfekcijai turėtų būti plačiajai visuomenei (o ne profesionaliam naudotojui) skirtos rankų dezinfekavimo priemonės, kad išvengti galimo žalingo poveikio žmonių sveiktai.

• Dėl biocidinių produktų perpakavimo (perpylimo):

Biocidiniai produktai turi būti laikomi originaliose, gamintojo tinkamai paženklintose talpose, laikantis gamintojo rekomendacijų. Profesionalūs naudotojai biocidinius produktus turi įsigyti jų poreikius atitinkančiose pakuotėse (talpose), kad nereikėtų pilstyti produktų iš didesnių pakuočių į mažesnes. Jeigu biocidinis produktas yra perpilamas/ perpakuojamas iš originalios gamintojo pakuotės į kitą, turi būti pakeisti ženklinimo elementai (parengta nauja ženklinimo etiketė), nes pasikeičia informacija, nurodyta originalioje etiketėje, pvz., tūris / masė, pagaminimo data, tinkamumo naudoti terminas ir kt.


Kita aktuali informacija apie koronavirusą (COVID-19) skelbiama:

• www.koronastop.lt (LRV) 

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

• SAM dažniausiai užduodami klausimai

• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

• Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija / DUK

• European Centre for Disease Prevention and Control

• World Health Organization

• French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety


Karštoji linija Lietuvos gyventojams –1808

Emocinės paramos linija – 1809

• Pagalbos verslui linija – 1824


Svarbiausi kontaktai dėl koronaviruso čia


Papildoma informacija

Rekomendacijos dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ne sveikatos sektoriaus institucijose

 Rekomendacijos patalpų dezinfekcijai

 Rekomendacijos maisto tvarkymo subjektams

Kaip tinkamai tvarkyti ir saugoti maistą namuose?

 Kaip tinkamai gaminti maistą ir išvengti taršos?

 Europos Komisijos parengti klausimai ir atsakymai apie Covid-19 ir maisto saugą

 Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) gairės maisto tvarkymo įmonėms (anglų k.)

 Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) rekomendacijos kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už nacionalines maisto saugos kontrolės sistemas (anglų k.)

Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) klausimai ir atsakymai apie Covid-19 (anglų k.)

 

Atnaujinta:
2022-01-03
Atgal