Informacija lietuvių kalba

 


DUK: gyvūnai augintiniai iš Ukrainos

 

 
     

Rekomendacijos:

Paramai skirto maisto tvarkymui, taikomos tik labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ teikiamiems maisto produktams Ukrainai

Ukrainos paramai tiekiamiems pašarams per nevyriausybines organizacijas

Labdaros veterinariniais vaistais tiekėjams 

 

Įsakymai:

Dėl įvežamų iš Ukrainos Respublikos gyvūnų augintinių kontrolės


NUO KARO BĖGANTIEMS UKRAINOS PILIEČIAMS  VETERINARIJOS GYDYTOJAMS IR VETERINARIJOS FELČERIAMS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS

Dokumentų pateikimas

Nuo karo bėgantys Ukrainos piliečiai, norintys, kad būtų inicijuotas veterinarijos gydytojo ar veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimas elektroninėmis ryšio priemonėmis, registruotu laišku, per kurjerį ar tiesiogiai (adresu Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, info@vmvt.lt) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – Tarnyba) turi pateikti nustatytos formos paraišką ir šiuos dokumentus:

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus (ar jų kopijas):
1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;
2. pavardės ar vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentus;
3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us) ir priedus su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);
4. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu jie yra);
5. trečiosios šalies, kurioje vertėsi veterinarijos praktika, kompetentingos institucijos išduotą rekomendaciją ir (arba) veterinarijos gydytojų asociacijos rekomendaciją (jeigu ji yra);
6. įgaliojimą, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo.

Pripažinimo terminai
Tarnyba, dės visas pastangas, jog prašymas būtų išnagrinėtas ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos (teisės aktais nustatyti prašymo nagrinėjimo terminus rasite čia: (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417343/asr).

Konsultacijas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir dokumentų pateikimo teikia Tarnybos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Jarašius, tel. +370 5 249 1623, el. paštas arunas.jarasius@vmt.lt.

 


 

Dėl Lietuvos piliečių vykimo į Ukrainą

Krašto apsaugos ministerija ragina Lietuvos žmones, kurie nori padėti Ukrainai kovoti su Rusija ir vykti į Ukrainą, to nedaryti, o prisidėti prie ukrainiečių tais būdais, kurie galimi būnant Lietuvoje.

Atnaujinta:
2022-04-27
Atgal