Ūkio subjektų patikrinimo aktai (kontroliniai klausimynai)

1. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas

2. Maisto, pašarų tvarkymo subjekto RVASVT sistemos audito aktas

3. Specialieji reikalavimai vykdant savikontrolės sistemos, diegiamos pagal GHP taisykles, auditą

4. Maisto produktų pervežimo paslaugas teikiančių maisto tvarkymo subjektų ir transporto priemonių, kuriomis vežami nefasuoti skysčio, granulių ar miltelių pavidalo greitai ir negreitai gendantys bei fasuoti greitai gendantys maisto produktai, patikrinimo aktas

5. Specialieji reikalavimai gyvulių skerdyklų patikrinimui (naujas)

6. Specialieji reikalavimai smulkintos mėsos, ir/ar mechaniškai atskirtos mėsos, ir/ar mėsos pusgaminių, ir/ar mėsos gaminių gamybos subjekto patikrinimui (naujas)

7. Specialieji reikalavimai popieriaus ir kartono gaminių patikrinimui (naujas)

8. Valstybinės veterinarinės priežiūros įvertinimo aktas

9. Specialieji mėsos išpjaustymo, smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių gamybos reikalavimai mėsinių patikrinimui (naujas)

10. Specialieji reikalavimai paukščių ir kiškinių gyvūnų skerdyklų patikrinimui (naujas)

11. Specialieji reikalavimai išpjaustytos šviežios mėsos (įskaitant naminių paukščių ir kiškinių mėsą) gamybos subjekto patikrinimui (naujas)

12. Geriamojo vandens tiekimo subjekto patikrinimo aktas (naujas)

13. Specialieji reikalavimai tikrinant šviežių vaisių, daržovių ir bulvių kokybę

14. Mažmeninės prekybos subjekto patikrinimo aktas (naujas)

15. Laisvojo sandėlio, muitinės sandėlio, laikinojo prekių saugojimo sandėlio patikrinimo aktas (naujas)

16. Specialieji reikalavimai maisto produktų ženklinimo patikrinimui (naujas)

17. Mobilių maisto tvarkymo priemonių, laikinų patalpų (statinių), prekybos automatų patikrinimo aktas (naujas)

18. Turgavietės patikrinimo aktas (naujas)

19. Specialieji reikalavimai maisto produktų fasavimui (naujas)

20. Prekiautojo žemės ūkio ir maisto produktais patikrinimo aktas (naujas)

21. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas

22. Viešojo maitinimo įmonės, kuri vykdo kulinarijos pusgaminių, gaminių, patiekalų pašildymo, kepimo ir pateikimo galutiniam vartotojui, gėrimų pardavimo vartoti vietoje ar šviežių sulčių barų veiklą, patikrinimo aktas

23. Reikalavimai pavieniams gręžtiniams šuliniams, kurių vanduo naudojamas maistui tvarkyti viešojo maitinimo įmonėse (naujas)

24. Maisto tvarkymo reikalavimų kaimo turizmo paslaugos teikėjams patikrinimo aktas

25. VMVT protrūkių, kilusių dėl nesaugaus maisto, tyrimo klausimynas

26. Specialieji reikalavimai pieno gaminius gaminančiam pienininkystės ūkiui (naujas)

27. Pieno perdirbimo įmonės patikrinimo aktas

28. Patikrinimo aktas dėl pieno supirkimo atnaujinimo (naujas)

29. Pieno supirkimo subjekto patikrinimo aktas (naujas)

30. Specialieji reikalavimai elastomerų ir gumos gaminių patikrinimui (naujas)

31. Specialieji reikalavimai pieno produktams gamybos subjekto patikrinimui (naujas)

32. Specialieji reikalavimai žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės patikrinimui (naujas)

33. Žvejybos laivo patikrinimo aktas (naujas)

34. Žvejų, tiekiančių mažais kiekiais sugautas žuvis, patikrinimo aktas (naujas)

35. Žuvininkystės produktų iškrovimo vietos, pirminio pardavimo aukciono, didmeninės prekyvietės patikrinimo aktas (naujas)

36. Gyvų žuvų tvarkymo mažmeninės prekybos subjektuose patikrinimo aktas (naujas)

37. Laukinių medžiojamų gyvūnų mažų mėsos kiekių tvarkymo patikrinimo aktas

38. Specialieji reikalavimai paukščių ir kiškinių gyvūnų skerdyklų ir šių gyvūnų mėsos išpjaustymo įmonių patikrinimui

39. Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjų patikrinimo aktas (naujas)

40. Negyvūninio maisto gamybos subjekto patikrinimo aktas

41. Specialieji reikalavimai su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų patikrinimui maisto tvarkymo subjektuose (naujas)

42. Specialieji reikalavimai nealkoholinių gėrimų ir / ar sulčių gamybos subjekto patikrinimui

43. Specialieji duonos ir pyrago, miltinės ir kreminės konditerijos gaminių gamybos reikalavimai (naujas)

44. Maisto papildų prekybos subjekto patikrinimo aktas

45. Maisto papildų ženklinimo specialieji reikalavimai

46. Specialieji reikalavimai kiaušinių pakavimo subjekto patikrinimui (naujas)

47. Ūkinių gyvūnų sveikatingumo patikrinimo aktas

48. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems arkliams

49. Specialieji reikalavimai išvežamoms / įvežamoms avims ir ožkoms

50. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems galvijams

51. Specialieji reikalavimai išvežamoms / įvežamoms kiaulėms

52. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems paukščiams

53. Išvežamų / įvežamų ūkinių gyvūnų patikrinimo aktas

54. Epizootinio tyrimo aktas

55. Vežamų gyvūnų patikrinimo aktas

56. Gyvūnų vežėjo patikrinimo aktas

57. ŠGP perdirbimo įmonės patikrinimo aktas

58. ŠGP tvarkymo / sandėliavimo įmonės patikrinimo aktas

59. ŠGP surinkimo centro / specialiųjų vartotojų patikrinimo aktas

60. Komposto gamybos įmonės patikrinimo aktas

61. Biologinių dujų gamybos įmonės patikrinimo aktas

62. Gyvūnų augintinių ėdalą / ar tam tikrus šalutinių gyvūninių produktų gaminius gaminančios įmonės patikrinimo aktas

63. ŠGP / ŠGPG prekiautojo patikrinimo aktas

64. ŠGP ir / ar jų gaminių vežėjo patikrinimo aktas

65. Specialūs perdirbtų gyvūninių baltymų ir kitų šalutinių gyvūninių produktų gaminių, kurie gali būti naudojami kaip pašarinės žaliavos, perdirbimo ir pateikimo į rinką higienos reikalavimai (priedai prie patikrinimo aktų)

66. Gyvūnų augintinių apskaitos dokumentų ir informacijos patikrinimo aktas

67. Veterinarinių paslaugų teikėjo patikrinimo aktas

68. Veterinarijos vaistinės patikrinimo aktas

69. Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos įmonės patikrinimo aktas

70. ŠGP tvarkymo subjekto RVASVT sistemos audito aktas

71. Papildomi alkoholinių gėrimų tvarkymo reikalavimai atliekant viešojo maitinimo įmonių valstybinę maisto kontrolę

72. Specialieji reikalavimai maisto priedų gamybos subjektų patikrinimui

73. Specialieji reikalavimai kvapiųjų medžiagų ir jų žaliavų patikrinimui (naujas)

74. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektams gamyboje naudojantiems maisto priedus (naujas)

75. Gyvūnų skerdimo patikrinimo aktas

76. Gyvūnų žudymo, išskyrus skerdimą, patikrinimo aktas

77. Specialieji reikalavimai keramikos gaminių patikrinimui (naujas)

78. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas dėl informacijos teikimo vartotojams apie patiekalus

79. Ekologiškų maisto produktų ženklinimo specialieji reikalavimai

80. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių tiekėjų patikrinimo aktas (naujas)

81. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekėjų patikrinimo aktas (naujas)

82. Žemės ūkio veiklą vykdančio ūkio subjekto patikrinimo aktas (naujas)

83. Žuvininkystės produktų, tiekiamų mažais kiekiais vietinei rinkai, patikrinimo aktas

84. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektui, tvarkančiam maisto produktą "Seinų / Lazdijų krašto medus", įregistruotą į saugomų kilmės vietos nuorodų / saugomų geografinių nuorodų registrą

85. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektui, tvarkančiam  maisto produktą, įregistruotą į saugomų kilmės vietos nuorodų / saugomų geografinių nuorodų / į garantuoto tradicinio gaminio nuorodų registrą

86. Pašarų ūkio subjekto, gaminančio ir / ar tiekiančio pašarus, patikrinimo aktas

87. Specialieji reikalavimai vaistinių pašarų gamybos patikrinimui

88. Specialieji reikalavimai maisto produktų gamybai (naujas)

89. Didmeninės prekybos subjekto / sandėlio patikrinimo aktas (naujas)

90. Nuotolinės prekybos maisto produktais patikrinimo aktas (naujas)

91. Vaistinės patikrinimo aktas (naujas)

92. Papildomi reikalavimai šviežių žuvų patikrinimui mažmeninės prekybos vietose (naujas)

93. Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjo patikrinimo aktas (naujas)

94. Specialieji reikalavimai kiaušinių gaminių gamybos įmonei (naujas)

95. Bendrieji reikalavimai gerai gamybos praktikai (naujas)

96. Specialieji reikalavimai spaustuvinių dažų patikrinimui (naujas)

97. Specialieji reikalavimai plastikinių medžiagų ir gaminių patikrinimui (naujas)

98. Specialieji reikalavimai perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių patikrinimui (naujas)

99. Specialieji reikalavimai veikliųjų ir protingųjų medžiagų ir gaminių patikrinimui (naujas)

100. Specialieji reikalavimai regeneruotai celiuliozės plėvelės patikrinimui (naujas)

101. Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir (ar) tiekeju patikrinimo aktas (naujas)

102. Gyvūnų augintinių veisėjų patikrinimo aktas

103. Prekiautojo gyvūnais augintiniais patikrinimo aktas

104. Prekybos gyvūnais augintiniais turgavietėje patikrinimo aktas

105. Galvijų ir kiaulių surinkimo centrams taikomų reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo aktas

106. Prekiautojams ir prekiautojų patalpoms reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo aktas

107. Specialieji reikalavimai biocidinių produktų patikrinimui

108. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjekto gręžinio tikrinimui

109. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjekto šachtinio šulinio tikrinimui

Atgal