Informacija apie darbo užmokestį

  2017 m. I ketvirtis Darbuotojų skaičius 2017 m. II ketvirtis Darbuotojų skaičius 2017 m. III ketvirtis Darbuotojų skaičius 2017 m. IV ketvirtis Darbuotojų skaičius 2018 m. I ketvirtis Darbuotojų skaičius
Direktorius - - 2550 1 2655 1 2614 1 2701 1
Direktoriaus pavaduotojas 2104 4 2237 4 2257 4 2212 3 2143 4
Padalinio vadovas 1424 75 1417 75 1498 75 1555 74 1515 78
Padalinio vadovo pavaduotojas 1151 37 1183 37 1212 36 1271 37 1280 35
Patarėjas 1232 19 1272 19 1241 17 1222 18 1307 20
Vyriausiasis specialistas 805 676 815 671 843 662 870 661 887 618
Vyresnysis specialistas 824 22 869 22 844 22 859 23 861 21
Specialistas 485 366 516 360 549 357 544 348 570 351
Darbininkas 284 72 393 68 391 67 401 67 416 67

 

Atgal