Informacija apie darbo užmokestį

  2016 m. IV ketvirtis Darbuotojų skaičius 2017 m. I ketvirtis Darbuotojų skaičius 2017 m. II ketvirtis Darbuotojų skaičius 2017 m. III ketvirtis Darbuotojų skaičius 2017 m. IV ketvirtis Darbuotojų skaičius
Direktorius - - - - 2550 1 2655 1 2614 1
Direktoriaus pavaduotojas 2209 4 2104 4 2237 4 2257 4 2212 3
Padalinio vadovas 1442 79 1424 75 1417 75 1498 75 1555 74
Padalinio vadovo pavaduotojas 1154 37 1151 37 1183 37 1212 36 1271 37
Patarėjas 1234 16 1232 19 1272 19 1241 17 1222 18
Vyriausiasis specialistas 760 685 805 676 815 671 843 662 870 661
Vyresnysis specialistas 779 23 824 22 869 22 844 22 859 23
Specialistas 479 369 485 366 516 360 549 357 544 348
Darbininkas 391 75 284 72 393 68 391 67 401 67

 

Atgal