Tarnybiniai nusižengimai ir nuobaudos

Informacija apie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines ir drausmines nuobaudas už 2017 m. I-IV ketv.

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Tarnybinės nuobaudos Drausminės nuobaudos
Pastabos Papeikimai Griežti papeikimai Atleidimai iš pareigų Pastabos Papeikimai Atleidimai iš darbo
14 3 1 1 1 - 1
Atgal