Tarnybiniai nusižengimai ir nuobaudos

Informacija apie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines ir drausmines nuobaudas už 2018 m. I-IV ketv.

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Tarnybinės nuobaudos Darbo pareigų pažeidimai
Pastabos Papeikimai Griežti papeikimai Viešųjų ir privačių interesų pažeidimai Atleidimai iš pareigų Darbo pareigų pažeidimai Šiurkštūs darbo pareigų pažeidimai Atleidimai Viešųjų ir privačių interesų pažeidimai
15 6 4 2 1 - 1 - 1
Atgal